Kirkstien i Sjetnemarka vil leve videre

  Foto: Ivar Nervik

Saken oppdateres.

Tobb og Heimdalsgruppen med Heimdal Eiendom som prosjektleder arbeider med det store utbyggingsområdet Hallsteingård i Sjetnemarka. Fra dem har vi i dag fått følgende positive tilbakemelding: Arbeidet med den nye gangbrua og Armfeldtvegen skrider framover. Det betyr at den framtidige Kirkstien også nærmer seg.

LES OGSÅ: Jo styggere Tiller blir, jo penere blir resten av byen

Kirkstien vil til informasjon forbli uendret fra Lykkmarka, og fram til toppen av Armfeldvegens vestre vegskråning. Her blir det et fint utsiktspunkt nordover mot Trondheim, samtidig som man ser kirkespiret på Tiller kirke. Stien vil derfra gå sørover på toppen av vegskråningen. Det er fortsatt ikke helt ferdig her, da vi tenker å legge på grus/subbus som underlag. I tillegg er det et kortere strekk hvor vi vil forsøke å gjøre stien litt bredere.

Kirkstien følger toppen av vegskråningen fram til den er på tilnærmet samme nivå som den nye offentlige gang- og sykkelvegen. Derfra vil det være mest naturlig å benytte den offentlige gang- og sykkelvegen parallelt med Armfeldtvegen forbi den nye gangbrua, for deretter å benytte regulert gang- og sykkelveg opp til den nye gangbrua.

Det er også positivt at det tilrettelegges en sti som ikke er en del av de regulerte- og teknisk godkjente løsningene for området, skriver Sjetne pensinistforening.  Foto: Privat

Vi synes dette kommer til å bli en fin løsning for framtida, ikke minst ut fra de terrengmessige forutsetningene i området. Det er også positivt at det tilrettelegges en sti som ikke er en del av de regulerte- og teknisk godkjente løsningene for området, som et ekstra gangtilbud for folk i nærområdet. Sjetne pensjonistforening takker.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå