Hvilken lov skal vi bryte i dag?

Konsekvensen av stadig mindre penger er at vi stilles overfor et håpløst dilemma, skriver arbeidsmiljøgruppa på Byneset barnehager .  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Dette er et innlegg fra arbeidsmiljøgruppa på Byneset barnehager i den pågående budsjettdebatten. Vi i AMG er bevisst vårt ansvar for å passe på at arbeidslivets spilleregler følges, men også for å stadig følge opp og se til at alle ansatte kan lykkes i jobben sin. Og at det derfor finnes rammer for å få jobben gjort, på en helsefremmende og god måte. Både for ansatte og for barna vi er satt til å ha ansvaret for. Vi er stolte av arbeidet vi gjør for et godt arbeidsmiljø, men nå må vi varsle om at ting ikke er greit lengre.

LES OGSÅ: – Det er opplagt at det drives rovdrift på skoleansatte nå

Det er ikke bare skole som sliter under trange økonomiske rammer. Sammenlignet med skole er reduksjonene i budsjett på ingen måte alarmerende på barnehageområdet i Trondheim. Men de er der. I år, som det har vært de siste 12 årene på rad, har vi fått stadige reduksjoner på våre budsjetter. Vi har derfor et stort problem. De økonomiske rammene for god og forsvarlig barnehagedrift strekker ikke til. Ved fravær må vi derfor strengt vurdere behovet for vikar. Ergonomiske hjelpemidler for å redusere unødige belastninger har vi ikke penger til.

Vi har kort og godt ikke penger nok til å garantere for et godt og helsefremmende arbeidsmiljø. Og vi er bekymret, fordi dette til syvende og sist går utover barna. Vi må derfor stadig ta tøffe valg. Skal vi gå med mindre folk noen dager – for å spare penger vi ikke har, skal vi la vær å sette inn vikar ved sykdom for ansatte som utfører spesialpedagogisk hjelp, eller skal vi fortsette med å la ansatte ta tunge løft som igjen fører til slitasje og mulige langtidssykmeldinger?

LES OGSÅ: Nå må barn, unge og lærere prioriteres

Vi får beskjed om at vi ikke skal bruke penger vi ikke har, og da er det bare en type kreditt å bruke – det er den menneskelige kapital. Med byvåpenet på brystet jobber vi derfor fortere, klarer mer, løfter mer, og sliter oss regelrett ut. Dette går en stund, men ikke i lengden. Vi trenger mer midler, for å kunne sette inn vikar, til å anskaffe de hjelpemidlene vi trenger for helsa vår, og for å ivareta de sårbare barna.

Konsekvensen av stadig mindre penger er at vi stilles overfor et håpløst dilemma. Skal vi bryte arbeidsmiljøloven, opplæringsloven eller barnehageloven. For det finnes ikke penger til å følge alle tre. Så spørsmålet til bystyret blir derfor: Hvilken lov skal vi bryte i dag?

LES OGSÅ: Leder av foreldreopprøret svarer Morten Wolden: Nå roper vi høyt om hjelp!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå