Før og etter Miljøpakken: Må man drive snauhogst for å ruste opp ei gate?

Bildene er tatt fra samme punkt på toppen av Tyholtveien og viser veien i 2018, før Miljøpakkens prosjekt startet, og situasjonen 8. oktober 2020, etter at ny asfalt var lagt.Svein Inge Meland

Saken oppdateres.

Bildene er tatt før og etter at Miljøpakken laget nytt fortau og sykkelbane øverst i Tyholtveien. Man kan greit fastslå at Miljøpakkens prosjekt førte til mer asfalt og mindre miljø og natur. Jeg er absolutt for at det satses på gang- og sykkelveier. Ny veibane med rød asfalt for sykkelbane er flott, og et skikkelig fortau er tryggere for de gående, ikke minst skolebarna. Prosjektet er utført med høy kvalitet og det er brukt mye penger, inkludert erstatninger for ødelagt vegetasjon. Men må man drive snauhogst for å ruste opp ei gate?

Der du før kunne gå gjennom en grønn «tunnel» av trær, stikker nå nakne hustak opp mot himmelen. Inntrykket forsterkes av det overdimensjonerte fortauet som lager et unødvendig bredt asfaltdrag gjennom boligområdet. Kommunens begrunnelse er faktisk at det må være så bredt på grunn av bredden på kommunens brøyteutstyr. Vi får bare håpe at kommunen ikke kjøper enda bredere utstyr til neste gang ei gate skal rustes opp.

LES OGSÅ: Når du velger å sykle, gå eller ta buss, så skaper du en bedre by

LES OGSÅ: Åtte måter det har blitt tryggere å forflytte seg på i Trondheim

Samtidig med Miljøpakkens prosjekt med fortau og sykkelvei, har kommunen benyttet anledningen til å grave opp gata og fornye rør- og ledningsnettet. Det er bra. Noe av hogsten er vel begrunnet med at gravingen ville skade trærne såpass at de kunne utgjøre en sikkerhetsrisiko. Ja, kanskje det. Men i hvilken grad forsøkte kommunen/Miljøpakken/entreprenøren å ta vare på det grønne miljøet i gata? Trær lever i mange generasjoner, og trenger mange år for å vokse til. Da må det ikke være lett å gripe til motorsaga.

Gatemiljøet angår ikke bare dem som tilfeldigvis bor der nå, det er en del av vårt felles bymiljø. Tyholtveien er gjennomfartvei for mange som skal inn og ut av Midtbyen og hadde noe så sjeldent som en slags grønn allé som pekte inn mot sentrum. Det er lett å bli blendet når millionene ruller og slitne og hullete gater fornyes. For bymiljøets skyld bør vi alle, kommunen, politikerne, Miljøpakken og beboere, gjøre en grundigere vurdering av hva som bør tas vare på når nye tiltak settes i gang.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå