Rotmo og Rockheim Hall of fame - igjen

Haugstads tro på at komiteen i år skulle følt seg spesielt pressa av hans prisverdige initiativ for Hans Rotmo (bildet), er nok litt for selvopptatt, skriver Sæmund Fiskvik.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Faktum: I løpet av de siste ti år er Hans Rotmo aldri blitt nominert til Rockheim Hall of Fame. Hvorfor? Vinylforfatter Haugstad er visst stadig forundra over at ikke den nytilsatte Rockheim-direktøren og jeg kan forklare ham dette?

Men selv har jeg altså deltatt i én enkelt nomineringsrunde der Rotmo ikke ble nominert. Direktør Rokne har ikke deltatt i noen av dem. Kanskje skulle Haugstad da heller spørre noen av dem som satt i nominasjonskomiteen disse ti årene? Jeg har allerede (forgjeves) prøvd å forklare Haugstad at jeg som nytt medlem i fjor bevisst unnlot å fronte kandidater som kunne oppfattes som «mine» – altså en habilitetsvurdering om ikke å storme inn som nytt medlem i en komité for å mele kake for egne venner og artister.

Årets nomineringsrunde kan vi naturligvis ikke kommentere ennå, men Haugstad kan altså allerede nå forutsi hvordan den blir? Tydeligvis fordi han har dratt i gang en debatt og kampanje rundt Rotmos kandidatur. Da må jeg nevne at komiteen stadig blir møtt av slike pågående kampanjer for et stort antall artister som ennå ikke er nominert, og dermed synes forbigått. Haugstads tro på at komiteen i år skulle følt seg spesielt pressa av hans prisverdige initiativ for Rotmo, er nok litt for selvopptatt. Jeg erfarer at nominasjonskomitéen hilser all debatt og alle slike henvendelser velkommen, men kan opplyse at Haugstad neppe veier spesielt mye tyngre enn mange av de andre lobbyistene.

Satt på spissen: Verken Rotmo eller Hanne Krogh er så langt innlemma. Haugstad mener det er latterlig å sammenligne disse. Jeg er uenig og mener de kan likestilles – begge har de strålende artistkarrierer gjennom et langt liv. Og satt enda mer på spissen: Jeg må bare gratulere Haugstad med at han nå har fått på trykk enda et debattinnlegg der han klarer å benytte anledningen til å reklamere for sin nye bok. Aner vi her en egentlig agenda med Book of Fame?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Les innleggene i debatten om Rotmo og Rockheim Hall of fame:

  • Innlegg fra Børre Haugstad: Kutt ut narrespillet - spark den inkompetente nominasjonskomiteen for Rockheim Hall of fame
  • Svar fra Sæmund Fiskvik: Rotmo, Vømmøl og Rockheim Hall of Fame
  • Svar fra Arnfinn Stendahl Rokne: Nominasjonskomiteen står fjellstøtt
  • Svar på svarene fra Børre Haugstad:- Platedirektøren vil ikke svare på Rotmo-vrakingen
  • På forsiden nå