Struping av distriktene

En bekjent stoppet meg en gang jeg var innom Oslo og spurte om det var deilig for meg å være på bytur. «Ble jeg ikke fylt av herlig energi her?» Er det én ting jeg vet, er det at hver gang jeg er på besøk i Oslo, forsvinner det jeg har med meg av energi, skriver debattanten.   Foto: Aure Senterparti

Saken oppdateres.

En villet politikk. Det virker som om det haster med å gjennomføre det ene ødeleggenge tiltaket etter den andre, med det politiske mål for øyet, å få flest mulig til å flytte inn til de store byene. Innen en ny regjering forhåpentligvis overtar. Men hvorfor? Hva er det den blå regjeringen ønsker å oppnå ved å stenge ned så mye i distriktene? Flere av ‘reformene’ hevdes å være bestemt av EØS. Blant annet postdirektivet, politireformen, jernbaneutsettingen, fri flyt av arbeid og kapital. Så er det dette med økonomien, at ved å sentralisere eksempelvis skoler, tingretter og helseforetak og annet, ved å stenge ungdomsklubber som fungerer bra og tilbud til rusavhengige, kan det spares penger.

LES OGSÅ: Dette er 2020: Julefeiringen blir ikke 10 av 10

Slike tiltak genererer utgifter som forskyves til andre budsjettposter, evt over på kommunene. Ofte kan det bli langt større kostnader. Regnestykker kan settes opp på så forskjellig vis. Det synes å være et mål å få flest mulig til å tro/forstå at alt er bedre i en by. Der finnes større utvalg i jobber, der er større variasjon i kulturtilbudene, der er kafeer og kjøpesentre. Alt dette skal visstnok gjøre at de som kommer til byene blir kreative og fornøyde. Så må boliger bygges, høye hus med flest mulig leiligheter. Infrastrukturen må oppgraderes. Jorder og skog, rekreasjonsområder og turterreng raseres, dyr og planter skvises bort i rekordfart. Mitt spørsmål, på hvilket jeg ennå ikke har sett noe svar, er: Finnes det statistikk eller annen utredning som kan bevise at jo større og tettere befolket en by blir, dess lykkeligere blir de som bor der? Hva med terror og voldshendelser? Mindre av det? og tryggere miljøer for innbyggerne? Blir det færre fattige? Og har de fattige det bedre i en by? Kan hende det. Går antallet rusavhengige ned? Hva med utviklingen i psykiatriske tilfeller. Hva med ensomme unge og gamle.

En bekjent stoppet meg en gang jeg var innom Oslo og spurte om det var deilig for meg å være på bytur. «Ble jeg ikke fylt av herlig energi her?» Er det én ting jeg vet, er det at hver gang jeg er på besøk i Oslo, forsvinner det jeg har med meg av energi. Men vi er så forskjellige. Det er åpenbare fordeler ved å ha tilhold i en by. Det er åpenbare fordeler ved ikke å bo i en by også. Så hvorfor denne strupingen av distriktene? Dere politikere, ser dere ikke at dere ødelegger det som er med på å gjøre Norge til verdens beste land å bo i? Dere overkjører lokaldemokratiet, enser ikke signalene fra oss som bor der viktige verdier skapes, der veldig mange foretrekker å bo. Ikke rart at Sp fosser frem!

Red.anm.: Debattanten er medlem av Aure Senterparti.

Debattinnlegget sto først på trykk i Klassekampen.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå