Vi skal slå ned smitten og ta hverdagen tilbake

Oslo 20201216. Statsminister Erna Solberg under den oppsummerende pressekonferansen før jul. Foto: Fredrik Hagen / NTB ntb  Foto: Fredrik Hagen NTB

Saken oppdateres.

Det ble et tøft år. Pandemien traff Norge i mars, og den kom med frykt, begrensninger og restriksjoner. Selv om Norge er et av landene i verden som har klart seg best gjennom pandemien, ble det et tøft år for oss alle. Spesielt de som mistet noen de er glade i, og for dem som mistet jobben. Foran oss ligger en stor oppgave. I 2021 må alt handle om å slå ned smitten, ta hverdagen tilbake og få Norge tilbake i jobb. Regjeringen har satt dette øverst på prioriteringslisten.

LES OGSÅ: Det er ikke alltid tanken som teller

En jobb handler om så mye mer enn en inntekt. Det handler om å få brukt sine evner og sin utdannelse. Det handler om kaffen og drodlingen i pausen. Om samtaler, spøk og latter med gode kollegaer rundt lunsjbordet. Det handler om å komme hjem til familien etter en arbeidsdag og fortelle hva som skjedde. Og det handler om å kunne svare når noen spør: Hva jobber du med?

For Norge handler arbeidsplasser om fremtiden vår. Om velferd og trygghet. Uten jobber stopper Norge. Arbeidsplassene må skapes der de forsvant – i det private næringslivet. Vi går inn i en tid der vi blir stadig flere eldre, der utgiftene til det offentlige vil øke og inntektene fra olje- og gassnæringen vil falle. Inntektene må erstattes fra andre bransjer. Norge har et godt utgangspunkt for å lykkes.

Midtnorsk debatt: Scener fra galskapens tid: Jeg står i kø på apotek i Midtbyen og skal kjøpe munnbind

Regjeringen har i flere år tatt grep for å gjøre Norge mer konkurransedyktig. Vi har senket skattene og avgiftene for både folk og næringsliv med 34 milliarder kroner siden 2013. En vanlig familie får 14 000 kroner mer å rutte med sammenlignet med nivået i 2013. Selskapsskatten er redusert fra 28 til 22 prosent, maskinskatten fases ut, opsjonsbeskatningen er forbedret og skatten på arbeidende kapital er vesentlig lavere enn da vi overtok. Vi bygger ut vei og jernbane i et stort tempo. Ny og tryggere E6 bygges mellom Ulsberg i sør og Åsen i Nord. Slik kommer folk og varer raskere frem. Veiutbygging er viktig for bedriftene, men også for familiene. Veier handler om livskvalitet for mange mennesker. En trygg og god vei kan være det som gjør at en familie kan bosette seg i en liten bygd. Gjennom utbygging av infrastruktur, knyttes markeder og arbeidsregioner sammen. Her spiller den digitale infrastrukturen en viktig rolle. De siste fem årene er tilskuddene til bredbånd økt betydelig i Trøndelag.

Også før pandemien ble for mange mennesker stående utenfor arbeidsmarkedet. For noen handler det om manglende kompetanse. Regjeringen har tatt tak i denne utfordringen. Vi har lagt frem stortingsmeldingen «Lære hele livet.» Målet er at ingen skal gå ut på dato i norsk arbeidsliv. Flere skal få ta utdanning og videreutdanning, også om du er i jobb eller ikke bor i nærheten av fagskoler, høyskoler eller universiteter. Vi skal tette kompetansegapet mellom hva arbeidstakerne har av kompetanse og hvilken kompetanse arbeidslivet trenger.

Vi mener alvor med at alle som kan jobbe, bør få jobbe. Bare i 2021 setter vi av penger til 7000 nye tiltaksplasser for folk som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet. Vi gir over 11.000 uføretrygdede mulighet til varig tilrettelagt arbeid. Og vi øker barnetrygden.

Morgendagens jobber vil bli grønnere. Da Høyre tok over regjeringsmakten i 2013, var Norge langt unna å nå våre klimamål. Siden har mye skjedd. Elbiler har gått fra å være et sjeldent syn på veiene til å bli den nye normalen. Vi har tatt markedet i bruk i miljøets tjeneste. Det skal vi fortsette med. Utslippene skal ned, og verdiskapingen skal opp. Da er vi avhengig av godt samarbeid mellom næringslivet, offentlig sektor og kunnskapsmiljøer som NTNU og Sintef. Trøndelag er en viktig motor for hele Norge i denne utviklingen.

Når vi nå går inn i et nytt år, er det med et håp om at dette året skal bli bedre enn det forrige. Ingen av oss kan si noe sikkert om fremtiden, men regjeringen kan love at vi skal gjøre alt vi kan slik at Norge skal få en ny giv, og at flere kommer i jobb etter pandemien.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå