Livet på alders- og sykehjem

Både beboere og ansatte har nytte av at mennesker som bor på institusjoner har en stimulerende hverdag, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Beboere på institusjoner trenger en mer stimulerende hverdag. De bør kunne involveres i driften av institusjonen. Mange mennesker har egenskaper og erfaringer, som vil være nyttige å ta del i for andre beboere og ansatte. Det kan være alt fra administrasjon og servering til reparasjon/vedlikehold og kursing. Når de fysiske forutsetningene ikke er de samme som før, kan vi bruke tiden til hjelp; eller vi kan gi rom for at råd og innspill bidrar til at oppdrag blir utført på en bedre måte.

LES OGSÅ: Å danse eller ikke danse – det er spørsmålet

Beboere kan lese for hverandre og dele viktig informasjon. Samtaler om spesielle tema, eller rundt samfunnshendelser, vil kunne berike både beboere og de noe yngre ansatte. De som gjennom et langt liv har lært å ta vare på helsa si, bør ikke plutselig bli koblet helt fra i denne tilstedeværelsen. Er noen vant med å administrere sine medisiner, bør de fortsatt få lov til det. Kanskje trenges det litt informasjon og samtaler mellom noen ansatte og beboere? Det er positivt i det lange løp.

I det hele tatt er involvering og brukermedvirkning en viktig faktor for trivsel. Trivsel er viktig for helsetilstanden. Helsetilstanden for beboere og ansatte er viktig for arbeidsmengde, arbeidspress. Både beboere og ansatte har nytte av at mennesker som bor på institusjoner har en stimulerende hverdag. Alternativet er veldig mye dårligere.

LES OGSÅ: Reagerer på fordommer mot rullestoldans

Ivaretakelse av ansvar bør ikke bli et hinder for at mennesker fortsatt skal ha en meningsfull hverdag. Usikkerhet rundt om ting blir gjort «riktig» og effektivt, er ingen god grunn for å frata mennesker ansvar og innflytelse i eget liv. Samarbeid starter med dialog. De som har fått hovedansvaret, bør også få tydeliggjort et ansvar for å utnytte og utvikle ferdigheter hos den enkelte beboer ved alders- og sykehjem. I lover og forskrifter står det allerede at kommunens ansatte skal jobbe for at mennesker som bor på alders- og sykehjem skal ha en stimulerende og utviklende tilværelse.

De ansatte ved institusjoner bør ha handlingsrom til å ivareta medbestemmelse i eget liv for alle. I dag bidrar tidsnød til at de ansatte ikke øves i å reflektere over hva som er nødvendig for at eldre mennesker kan fortsette å «blomstre» og trives. Dette er lite inspirerende for de ansatte, og gir et dårlig arbeidsmiljø på sikt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå