MDG, moralisme og klimamål

Vi får leve med at MDG ikke helt har forstått klimaplanen – eller har valgt en lite raus tilnærming til forslagene, skriver Erling Moe (V) .  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

MDG framstår som et moralistisk og lite raust parti når de kommenterer regjeringens klimaplan – en plan som er godt mottatt i miljøbevegelsen. MDG viser til målene i Parisavtalen, men forkaster samtidig prinsippene avtalen bygger på.

Under dagens regjering har utslippene av CO₂ gått ned og er på sitt laveste på 27 år. Den nedgangen vil fortsette med den klimaplanen som er lagt fram. Det viktigste tiltaket er å tredoble CO₂-avgiften fram mot 2030. Det å øke avgiften vil ramme de som slipper ut CO₂ og bidra til mindre utslipp. I tillegg til CO₂-avgiften fortsetter regjeringen elbil politikken. Planen stiller krav til kommune fra neste år bare kan kjøpe elbiler. I løpet av få år skal buss og ferjer være utslippsfrie. Det er samlet en massiv satsing.

LES LEDEREN: Riktig med elkrav til kommunene

Miljøorganisasjonene er i all hovedsak positive til klimaplanen. Det samme er forskere som har utredet hva som virker for å få ned utslippene. Jeg tar her bare med ett sitat fra Cicero: «Den nye klimameldingen går mye lenger enn tidligere klimameldinger i å koble klimapolitikk, næringspolitikk og innovasjonspolitikk. Det er veldig positivt, og i tråd med den forskningsbaserte litteraturen om hva som skal til for å få til en storstilt omstilling». Reaksjonene er også positive i store deler av næringslivet, som nå får klare rammebetingelser for de neste ti årene. Unntaket er oljenæringen som er misfornøyd med tredoblet CO₂-avgift, en avgift som vil presse dem til mindre utslipp i produksjonen.

Interesseorganisasjoner og opposisjonens rolle er å kritisere forslag som kommer fra regjeringen. De fleste har gjort dette med nøkternhet. Unntaket er MDG, i Trøndelag representert med Ask Ibsen Lindal – energipolitisk talsperson og førstekandidat for Sør-Trøndelag. Han kaller planen en tafatt tragedie og Norge som en bremsekloss i klimapolitikken. Dette baserer han først og fremst på at planen ikke har konkrete forslag om reduksjon eller avvikling av oljeproduksjonen. Jeg går ut fra at MDGs talsperson vet at Parisavtalen slår fast at de nasjonale målene som skal nås er bestemt ut fra hvor de faktiske utslippene av CO₂ skjer. Norge skal kutte i utslippene knyttet til produksjon av olje og gass, mens utslippene fra forbruket skal skje i det enkelte land der forbruket er. Det er selve fundamentet for internasjonal klimapolitikk MDG ikke vil forholde seg til – enten det er Paris- avtalen eller EUs klimapolitikk.

LES OGSÅ: Vi har veldig, veldig dårlig tid

Fangst og lagring er avgjørende for å nå målene om reduksjon av utslippene i Norge. Vi deler MDGs bekymring for de store utslippene av CO₂ fra forbrenningsanlegget på Heimdal. 27 prosent av all CO₂ som slippes ut i lufta i Trondheim kommer fra dette anlegget. Moderne teknologi med fangst og lagring kan hjelpe når det er utforsket og satt i drift. Vi er ikke der ennå. Økte CO₂-avgifter vil legge press på denne typen forbrenningsanlegg. Innen dette tiåret må disse utslippene bort, men hvilken teknologi som skal brukes, og hvem som skal finansiere utbyggingen, er ikke avklart. Uansett er det nesten komisk når MDG kaller det «en total fallitterklæring og et svik mot Trondheim» at anlegget på Heimdal ikke er prioritert eksplisitt. Det etter at regjeringen har lansert en storstilt satsing på fangst og lagring.

Venstre har Parisavtalen som grunnlag for å vår klimapolitikk. Vi skal kutte utslipp og samtidig skape nye jobber og muligheter for folk. Vi skal kutte utslippene, men ikke stoppe utviklingen. Vi skal gjøre det lønnsomt å være klimavennlig, men ikke detaljstyre næringslivet. Det gjør vi gjennom å stille tydelige klimakrav og samtidig bidra storstilt til ny teknologi, blant annet gjennom Enova.

LES OGSÅ: Statkraft varme sitt anlegg lever på nåde

MDGs talsperson skriver i sitt innlegg om klimaplanen: «Dette er nådestøtet for regjeringens klimatroverdighet». Da må det være et nådestøt for forskere, økonomer og interesseorganisasjoner som peker på at regjeringen forslag et stort skritt i rett retning for å nå våre klimamål for 2030. Så får vi leve med at MDG ikke helt har forstått planen – eller har valgt en lite raus tilnærming til forslagene. De omtaler seg som et grønt parti mellom blokkene i politikken, men har allerede valgt sine samarbeidspartnere på venstresiden. Tror de Sp og Ap vil levere en bedre klimaplan enn dagens regjering?

Det viktige for oss er at med Venstre i klimadepartementet er klimagassutslippene nå på sitt laveste på 27 år. Venstre har vært forkjemper for den politikken som har ført til disse klimagasskuttene. Klimaplanen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk som vi vil kjempe for.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!

På forsiden nå