Vi skal skape verdier og arbeidsplasser

Frykten for ringvirkninger som at aktører vil utsette eller stanse nye byggeprosjekter er reell, skriver fylkespolitiker i dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Høyere skatter og nei til EØS er ikke det vi trenger når vi skal skape nye arbeidsplasser etter at koronapandemien er bekjempet. Smitte og nødvendige smitteverntiltak påvirker næringslivet raskt, slik vi så tilbake i mars måned hvor arbeidsledigheten gikk fra 2 til 9,7 prosent på én uke. Siste tall fra Nav (desember 2020) viste at 6572 personer (2,6 prosent) i Trøndelag var registrert som helt ledige. Til tross for at arbeidsledigheten nå er mye lavere enn når pandemien startet er det fortsatt mange bedrifter som sliter.

LES OGSÅ: Mormors enkle råd kan hjelpe oss gjennom koronaen

I januar meldte Britannia Hotel om permittering av 300 ansatte, og serveringsbransjen melder om permitteringer og konkurser. Det samme gjelder deler av transportnæringen, kultur, arrangementer og enkelte servicenæringer. En annen næring med utfordringer er bygg- og anleggsbransjen. Vi har fått innspill fra flere entreprenører som nå «holder pusten» i frykt for at koronaviruset skal spre seg på et anleggsområde. Bransjen er bekymret for at folk kan være smittet uten selv å vite det, gå på jobb og spre viruset på et anlegg, med den konsekvens at viktige prosjekter stopper opp. Bransjen er presset og det er viktig å opprettholde driften.

Frykten for ringvirkninger som at aktører vil utsette eller stanse nye byggeprosjekter er reell. Oljenæringen og leverandørindustrien holder tilbake, hotell og utelivsbransjen er hardt rammet og vil trolig ikke bygge nytt eller vil satse mindre på nye boliger og lokaler til varehandelen. Denne effekten vil kunne ramme bygg- og anleggsbransjen i år fremover.

Se Adresseavisens store oversikt over koronasituasjonen i Trøndelag her

Vi skal nok ikke tilbake til den samme hverdagen som vi forlot i mars 2020. Vi må skape nye arbeidsplasser i det private næringslivet. På NHOs årskonferanse sist uke, sa statsminister Erna Solberg at vi kommer til å trenge alle folk i vårt arbeidsliv i årene fremover når vi skal skape 250 000 nye jobber. Helt i trå med det doblet regjeringen bevilgningene til innovasjon i næringslivet i 2020. Og vi ser hvor viktig det har vært at regjeringen hvert eneste år siden den overtok i 2013 har trappet opp satsingen på utdanning.

  • Vi må si nei til økter skatter som hindrer etablering av nye arbeidsplasser.
  • Vi må si nei til å sette EØS-avtalen i spill. Næringslivet trenger fri markedstilgang i Europa.
  • Trøndelag fylke må følge opp regjeringens dobling av bevilgningene til vei og bane med mer penger til fylkesveiene som nå har økende forfall.
  • Destinasjonsselskapene som markedsfører Trøndelag som reisemål må styrkes økonomisk slik at de kan trekke flere turister til regionen.
  • Hele Trøndelag må stille seg bak satsingen på Trøndelag som European Region of Gastronomy i 2022, slik at nye arbeidsplasser kan skapes i matnæringene og reiselivet. Matfestivalen i Trondheim må få økt støtte.
  • De videregående skolene må utvikle sin egen profil tilpasset næringslivet i sitt nærområde og fylkeskommunen må etablere støtteordninger for bedriftene, med økt lærlingtilskuddet, slik at antallet fagarbeidere kan økes.
  • Følge opp regjeringens ambisiøse klimaplan slik at Trøndelag kan ta en lederrolle i det grønne skiftet i næringslivet.
  • Sørge for at Stortinget følger opp ny NTNU Campus og Ocean Space Center med bevilgninger slik at vi utdanner alle som skal skape og bemanne nye arbeidsplasser.

Vi må rette blikket fremover og ta i bruk alle verktøy vi har, sammen skal vi skape verdier og nye arbeidsplasser i Trøndelag.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå