E6 og kommunalt sjølstyre

Innleggsforfatterne mener at veiutbygging ikke kan styres av hvem som finansierer prosjektet, men av hva som er bra for klima og miljø.   Foto: Marthe Amanda Vannebo

Saken oppdateres.

10. januar skrev Bjørn Borthen i et debattinnlegg i Adressa/Midtnorsk debatt at kommunene burde holde seg unna å ha meninger om bygginga av ny E6 gjennom Trøndelag. Det synes vi er et problematisk standpunkt, sjøl om det faktisk er sånn at samtlige berørte kommuner har sagt ja til de omtalte planene.

For det første: Skal det kommunale sjølstyret være begrensa av finansieringsmodellen? At Borthen er en varm tilhenger av mer motorvei er nå én ting, men mener han virkelig at kommunene ikke skal ha noen som helst innflytelse på et gigantisk veiprosjekt som fordrer massive eksproprieringer, nedbygging av landbruksjord, tap av natur og undergraving av klimamål? Det er i beste fall å fjerne lokaldemokratiet fra beslutningsprosessen, i verste fall å legge til rette for sentralstyrt overkjøring av innbyggerne i norske kommuner - slik vi blant annet har sett i flere vindturbinprosjekt i Trøndelag. Om staten skulle finne det for godt å bygge og fullfinansiere et kjernekraftverk, for eksempel på Brann stadion, mener Borthen at Bergen kommune som reguleringsmyndighet ikke skal kunne legge seg borti det heller?

LES OGSÅ: Disse trønderske veiprosjektene kan bli startet i 2021

Det er legitimt å være tilhenger av motorveibygging. Men i Rødt er vi skeptiske til en kjempedyr motorvei med 110-sone på ei strekning der forbedring av jernbanen burde vært prioritert, og i en situasjon der vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene våre er på fem milliarder kroner - og økende i hehold til vedtatte budsjetter. Vi tror heller ikke at man løser køproblemer ved å bygge mer vei, men ved å satse mer på kollektive og myke trafikkløsninger. All erfaring tilsier at mer vei betyr flere biler, og snart er vi like langt - bortsett fra at vi har brukt milliarder av skattebetalernes penger på å ødelegge natur. Kommunalt sjølstyre, derimot, er vi tilhengere av.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!

På forsiden nå