Hold fingrene fra (vass)fatet, EU!

Trøndelag SV vil oppfordre sentrale myndigheter til aktivt å arbeide for at vannkrafta skal bli definert som bærekraftig energikilde, skriver innleggsforfatterne.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

Trøndelag SV er bekymret over at Norge underkaster seg EUs energipolitikk. I EU-kommisjonens forslag til nytt «Klassifiseringssystem for bærekraftige investeringer» er ikke vannkraft, i motsetning til sol- og vindkraft, definert som bærekraftig energikilde. Vannkrafta er en svært viktig og bærekraftig energikilde i Trøndelag. 93 prosent av kraftproduksjonen i Norge er vannkraft. Endelig vedtak i EU-parlamentet om det nye klassifiseringssystemet skal skje i februar/mars, og lovverket skal gjelde fra 31.12. 2021. Gjennom EØS-avtalen skal lovverket også gjennomføres i Norge fra samme tidspunkt.

LES OGSÅ: Nå skal kommunene få vindkraftpenger

I Trøndelag og i hele Skandinavia er oppgradering og restaurering av eksisterende vannkraftverk viktige tiltak for å erstatte fossile energikilder. Ei svartelisting av vannkraft i EU- og EØS-området vil være svært negativt for rammevilkår og investeringer i oppgradering av vannkraftverk i Trøndelag. Alle er enige i at det skal være strenge regler for igangsetting av energiprosjekter, også for fornybar energi. For å understreke det, Trøndelag SV er imot nye utbygginger av vindkraftverk på land og kraftverk i verna vassdrag.

LES OGSÅ: Det nye Trøndelag: 15 vindkraftverk forandrer utsikt, fjell og kommunebudsjetter

LES OGSÅ: Disse områdene i Trøndelag ble i 2019 pekt ut som egnet for vindkraftutbygging

I Norge er det statlige myndigheter, gjennom NVE, som stiller miljøkrav og innvilger energiprosjekter. Gjennom det nye lovverket om bærekraftige investeringer, vil det være EU-organer og private investeringsbedrifter som i stor grad vil påvirke nye energiprosjekter i Norge. I Norge har vi sterk offentlig rammestyring av forvaltninga av naturressursene. Med EUs lovforslag om bærekraftige investeringer vil Norge gjennom EØS-avtalen måtte avgi myndighet over energiressursene til EU og private investorer i EU/EØS-området. Igjen ser vi at EØS-avtalen er en husmannskontrakt med EU som undergraver den norske samfunnsmodellen.

For Trøndelag er det svært viktig at vannkrafta, som er vår viktigste bærekraftige energikilde, ikke rammes av negative EU-regler. Trøndelag SV vil derfor oppfordre sentrale myndigheter til aktivt å arbeide for at vannkrafta skal bli definert som bærekraftig energikilde på linje med for eksempel sol- og vindkraft. Om nødvendig må Stortinget benytte seg av EØS-avtalens reservasjonsrett for at Norge sjøl skal ha styringa over egen energipolitikk. Det er ikke EU som skal bestemme hva som er bærekraftige energikilder i Norge. EU bør holde fingrene fra (vass)fatet!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!

På forsiden nå