Snøskuterkjøring for moro skyld?

Erik Kirkvold på vei over Grønsjøen i Tydal, i merket scooterløype. - Scootertraseer forebygger ulovlig kjøring, sier Kirkvold.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Snøskuterdebatten har så langt ført til sterke fronter for og imot. Det som er fraværende i ordskiftet, er hvordan vi skal leve sammen. Ifølge spørreundersøkelser er et flertall av bygdefolket i mange kommuner tilhengere av et utvidet løypenett. Man kan spørre seg hvorfor de som stiller sin eiendom til rådighet, er positive. Muligens har de fastboende et tilleggselement i tankene.

Man snakker mye om forgubbing av bygdene. Ungdom må reise bort, først for utdannelse og siden arbeid. Mange tenker nok at det bare er fritidsaktivitetene som holder dem i bygda. Hvis vi struper også disse mulighetene, som for mange er skuterkjøring, vil dette føre til en nedadgående spiral for folketallet. Det er dette som virkelig kan bli dyrt for trønderske bygder.

Et argument mot skuterkjøring er at det kjøres for moro skyld. Hva er så farlig om det er moro? Hvis man skal stenge ned alt bare fordi det er moro, ville dette blitt ganske omfattende og ikke minst en interessant debatt.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!

På forsiden nå