Ulikhetene i lønn og minstelønnssatser er uholdbar

De laveste lønnsnivå må løftes for å kunne løfte lønna for alle, i dette oppgjøret og over tid. Minstelønna må på plass, skriver LO-lederen i Trondheim.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Fagforbundet og FO er i arbeidskamp siden 9. januar i private omsorgsbedrifter i NHO. På landsbasis er 120 medlemmer i FO og Fagforbundet i streik. Åtte av Fagforbundets medlemmer i Trondheim; i Birralee International Kindergarten, Trondheim mottakssenter Hero og Kirkens SOS. Kravet er likebehandling og lik lønn for likt arbeid. Det er to tariffavtaler med NHO, med ulike vilkår og nivåer. Konflikten gjelder avtale NHO 453. Den omfatter private behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie- og omsorg, og ideelle organisasjoner som Frelsesarmeen, enkelte virksomheter i Bymisjonen, Blindeforbundet, en kino og noen barnehager.

LES OGSÅ: Nordiske ledere advarer mot EU-direktiv om minstelønn

NHO 481, Pleie- og omsorgsoverenskomsten omfatter ansatte i privat pleie og omsorg; helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, sykepleiere, assistenter, hjelpepleiere, hjemmehjelpere, helsesekretærer, kokker, renholdere, kontor- og administrasjonsansatte og driftere av bygg. Norsk Sykepleierforbund har alle sine medlemmer i NHO 481.

I 2019 valgte NHO å løfte sykepleierne opp på ca. likt nivå som alle andre sykepleiere. Det gjaldt ikke andre universitets- og høyskoleutdannede som vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. LOs forbund, Fagforbundet og FO må ivareta mange yrkesgrupper, og ville forhandle for å løfte medlemmer fra den ene avtalen til den andre for å rette opp forskjellsbehandling og ulikheter. NHO sa nei til å heve minstelønnssatsene.

Ulikhetene i lønn og minstelønnssatser er uholdbar. En sykepleier uten videreutdanning kan ha 60 000 kroner til 155 000 høyere minstelønn enn en barnevernspedagog, avhengig av ansiennitet. En nyansatt renholder i et NHO-sykehjem har en minstelønn på 258 000 i året i full stilling, ca. 100 000 mindre enn andre renholdere.

LES OGSÅ: Akkurat nå pågår det en liten, men viktig streik

Skillene er store mellom mange yrkesgrupper i offentlig sektor og de private sykehjemmene. En nyansatt helsefagarbeider ved et av disse sykehjemmene har en minstelønn på 288 385 kroner i året i full stilling. I KS er startlønna 358 000 kroner, i Oslo kommune 380 550. Driften av de private virksomhetene er alt vesentlig finansiert med skattepenger. Virksomhetene får pengene sine fra det offentlige og maksimerer overskuddet med å ta fra de ansatte. Derfor er streiken viktig.

Bedriftseiere i noen barnehager har bytta arbeidskjøperorganisasjon til NHO 453 for å spare penger. Vi er imot at virksomheter tariffhopper til billige lønnsavtaler for på sikt å spare på dårligere lønns- og arbeidsvilkår, og som over tid undergraver tariffavtaler med gode lønns- og arbeidsforhold for hele barnehageområdet. Bedriftseiere har holdt de ansattes lønnsnivåer nede for å øke sin fortjeneste. Det koster mer å gjenskape likebehandling.

LES OGSÅ: Hvem kan etablere seg på ei 18-prosentstilling?

LES OGSÅ: Hurra! Vi får 76 øre mer i timen!

Et viktig prinsipp er at folk med samme kompetanse skal tjene det samme uavhengig av hvilken tariffavtale de omfattes av. Det handler om likebehandling av alle yrkesgrupper som jobber i samme virksomheter, og som tilsvarer offentlig sektor. Det handler om like sosiale bestemmelser for alle i samme virksomhet, og å sikre framtidig lønnsutvikling ved at enkelte yrkesgrupper ikke drar ifra og lager forskjellsbehandling for framtida. De laveste lønnsnivå må løftes for å kunne løfte lønna for alle, i dette oppgjøret og over tid. Minstelønna må på plass.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook!

På forsiden nå