Toget for godsterminal går nå

Tove Eivindsen, medlem av fylkestinget (V), stortingspolitiker Jon Gunnes(V) og kommunalråd Erling Moe (V) mener heggstadmoen er det beste stedet for en ny godsterminal.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Toget går nå for å få en samlet godsterminal i Trondheim. Heggstadmoen er den beste løsningen for brukerne. Det er den beste løsningen for klima og miljø i byen. Det frigjør Brattøra slik at vi kan utvikle en levende ny sentrumsnær bydel.

LES OGSÅ: Ny tautrekking om det ingen vil ha i nærheten av seg, men som alle trenger

I løpet av noen uker må politikerne i Trondheim og i fylket bestemme seg for hvor regionens nye godsterminal skal ligge. Det er nå grunnlaget legges både for Nasjonal transportplan fram til 2030 og statsbudsjettet for neste år. Står ikke Trøndelag sammen om en løsning i Nasjonal transportplan, kan det bli lenge til neste mulighet. Regjeringen legger fram planen før påske, og den vedtas av Stortinget i juni. Blir det ikke tatt en klar beslutning nå, vil Trøndelag bli stående igjen på perrongen.

Venstre er enig med innstillingen fra Jernbanedirektoratet: Heggstadmoen er det eneste realistiske alternativet for samlet godsterminal i vår region. En utvidet terminal på Heggstadmoen vil koste rundt 2,5 milliarder. Det er helt urealistisk med terminal på Torgård til kanskje ti milliarder kroner. Selv om denne reduseres til en sekketerminal vil det koste rundt 4,5 milliarder kroner. Det er heller ikke realistisk, eller fornuftig, med en plutselig avsporing der fylkeskommunen skal overta planlegging og utvikling av godsterminal.

For Venstre er det viktig å få bort tungtrafikken fra Midtbyen og frigjøre Brattøra. Der det i dag er oppstilling av konteinere, skal det bli en levende og sentrumsnær bydel med boliger, kulturliv og andre aktiviteter – en bydel som binder sammen byens sentrum med sjøen og den spennende byutviklingen som kommer på Nyhavna.

LES OGSÅ: Det var sjefen i en privat transportbedrift som først pekte på Heggstadmoen

Nesten alt gods, rundt 80 til 90 prosent, kommer til Trondheim fra Oslo-området. Det er i dag ingen konteinere som kommer til Brattøra sjøveien. Mye av godset til Brattøra kommer selvfølgelig med jernbanen, men svært mye kommer med lastebil. Det er ingen grunn til å frakte alt dette godset gjennom byen til eller fra Brattøra. Det mest fornuftige av hensyn til klima og miljø er at alt samles på Heimdal. Det er også nødvendig for å nå nullvekstmålet vi har for biltrafikken i Trondheim.

Å ta standpunkt i en omfattende sak som godsterminal vil nesten alltid være kontroversielt. Samtidig er utbygging av en samlet godsterminal i regionen så viktig at vi ikke kan unndra oss å ta et klart synspunkt. Vi forstår at flere som bor i nærheten av det aktuelle området på Heimdal, er bekymret for støy. Støyproblemene er utredet i en rapport fra desember. Konklusjonen er at ingen bolighus i området vil få det som blir kalt «merkbar økning» i støy. Vi er sikre på at det kan settes i verk tiltak for å redusere et støyproblem, og forutsetter at naboene blir tatt godt vare på.

LES OGSÅ: I 2018 ble avlastningsterminalen på Heggstadmoen satt i drift

Siden 70-tallet er det diskutert hvor godsterminalen i vår region skal ligge. Spørsmålet er utredet og ulike løsninger forkastet. Ingen parti har hittil bevilget penger til godsterminal i Trondheim i sine statsbudsjett. Det gjelder også de partiene som synes det har skjedd for lite under dagens regjering. Vi kommer ikke videre med å diskutere hvem som har fått til minst – nå må vi samle oss om et felles standpunkt.

Det nytter heller ikke å kritisere at noen av oss drakk for mye Møllers tran på vegne av et urealistisk prosjekt på Torgård. Kritikken treffer dårlig hvis det samtidig ikke pekes på en klar løsning for terminal nå, og at dette følges opp i budsjettene framover. Videre arbeid må avgrenses til spørsmålet om det er mulig å plassere en godsterminal på Heggstadmoen, om den har stor nok kapasitet og tilfredsstillende løsninger på av trafikkavvikling og støyskjerming.

Nå er ikke tiden for nye utsettelser, nye store utredninger eller nye alternativer. Nå er det tid for å ta en beslutning som betyr svært mye for hele utviklingen i byen og regionen. Arbeidet med samlet godsterminal må inn på sporet igjen. Toget går nå.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå