Varsko om forhold internt i BOA i Trondheim

Siden omorganiseringen i 2017 har vi hatt én intern medarbeiderundersøkelse. Av frykt for å bli identifisert, valgte noen å levere blankt, skriver 27 anonyme nåværende og tidligere arbeidere ved BOA. Bildet viser Helge Garåsen, helsedirektør i Trondheim kommune og ordfører Rita Ottervik.   Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

I Trondheim går debatten om kvaliteten på tjenester til mennesker med utviklingshemming under Bo- og aktivitetstilbudet (BOA). Ifølge strategiplanen «En bedre hverdag for alle» er kvaliteten knyttet opp mot god ledelse, åpenhet, god kommunikasjon og rett kompetanse til rett tid.

Vi mener dessverre at det er ansatt uegnede ledere ved enkelte avdelinger. For å sikre kvaliteten på tjenestene bør noe gjøres raskt. Kan løsningen være en ekstern medarbeiderundersøkelse i regi av kommunaldirektøren? Vi skriver dette innlegget i solidaritet med en av de svakeste gruppene i samfunnet, deres nærmeste og medarbeiderne.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Sviktet systemet da ledelsesstrukturen under BOA i 2017 ble omorganisert for å styrke det faglige? Under enhetene ble fagledere erstattet med flere avdelingsledere. For det første mener vi at ble det ansatt for få avdelingsledere. For det andre måtte enhetsledere ansette avdelingslederne internt, noe vi mener er uheldig. For å sikre best mulig ledere, bør slike stillinger utlyses også eksternt.

Et annet problem er hvordan personaltjenesten blir brukt. Personaltjenesten er en støtteordning for lederne, mens vi medarbeidere må finne støtte eksternt gjennom fagforeninger. Intensjonen med personaltjenesten er god, men vi stiller spørsmålene: Blir den misbrukt av dårlige ledere? Blir den brukt til å styrke det asymmetriske maktforholdet mellom leder og medarbeider? Vi har medarbeidere som har opplevd å bli «truet» med personaltjenesten.

Dårlige ledere koster dyrt for medarbeidere, organisasjon og samfunn. Lederne er til for oss som utfører tjenester, skaper relasjoner og regulerer atferd. Dårlige ledere viser ikke forståelse for det. De velger heller kontroll, detaljstyring og overvåking fremfor tillit og fleksibilitet. De dominerer, fremfor å inspirere, og det er ofte vedvarende personkonflikter med disse lederne og under dem. Opplevelsen av mistillit skaper motstand mot å gjøre det lederen ønsker. Dette gjør at medarbeidere blir lite stolte og lojale overfor organisasjonen. Under de dårlige lederne er fraværet høyt og flinke folk mistrives og slutter.

Hvorfor løser vi ikke dette internt? Vi har forsøkt å si fra, men varslere blir ikke sett på som modige. De blir sett på som uromomenter. Siden omorganiseringen i 2017 har vi hatt én intern medarbeiderundersøkelse. Av frykt for å bli identifisert, valgte noen å levere blankt. Disse problemene må løses eksternt, for BOA er en lukket avdeling.

Adresseavisen kjenner skribentenes identitet. De ønsker å være anonyme av hensyn til forhold på arbeidsplassen.

Vil du svare på dette debattinnlegget? Les mer her!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!

På forsiden nå