Vindkraft i Stjørdal – fortsatt «nei takk»!

Planer om etablere vindkraft i Stjørdal må stoppes, mener innleggsforfatteren.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Sist fredag dukket det opp en nyhet som har rystet og engasjert folk i Stjørdal og naboområdene. Det svenske selskapet Arise AB ønsker å etablere vindkraftverk i Stjørdal, da etter å ha vært i dialog med Stjørdal kommune først. Dimensjonene er gigantiske både med hensyn til turbinhøyde (220 m), antall (30) og medgått areal (30 km²).

LES OGSÅ: Vindkraft og urett

Vi har i Stjørdal levd med en viss trygghet om at tilslutningen til det enstemmige vedtaket i kommunen 20.08.2019, om at det ikke skal etableres vindkraftanlegg i Stjørdal, sto ved lag. Vedtaket støtter seg for øvrig på et vedtak i Trøndelag fylkesting om at vår landsdel nå har tatt sin del av vindkraftutbygging her til lands. Så er spørsmålet: Står politikerne ved vedtaket for ca. halvannet år siden? En kontaktrunde som Stjørdals-Nytt foretok, bekrefter at de fleste gjør det, men noen uttalelser er også vage og henviser til kommende planprosess. Tja, hvorfor det? Er det ønskedrømmen om batterifabrikk og strøm til denne som romsterer i hodet til noen?

LES OGSÅ: Kommune-nei til mer vindkraft i Midt-Norge

Argumentene mot landbasert vindkraft er ikke blitt svekket de siste årene, og motstanden har økt til et klart folkeflertall mot. Drastiske inngrep i faunaen gjennom gigantisk byggevirksomhet, miljøskadelig myrnedbygging, uløst gjenvinningsspørsmål, auditive og optiske forstyrrelser for folk, reduserte friluftsområder er blant annet grunnen til det. Har det blitt annerledes her i Stjørdal? Svaret er selvsagt nei! Hva kan da være bra? Noe mer strøm, ja. Da er det å si at for det første eksporterer Norge noe mer strøm enn vi bruker.

For det andre er potensialet på oppgradering av vannkraft fortsatt stort, og større enn hva all vindkraft på landsbasis produserte siste år (9 TW). Vindkraft utmerker seg som subsidiert miljøøding uten nevneverdig miljøgevinst, selv om dette så langt synes bare delvis å ha nådd det politiske Norge på riksplan. Men der er både Trøndelags- og Stjørdals-vedtaket fra 2019 et klart skritt i riktig retning, om enn et muligens «klok av skade»-vedtak.

Så derfor: Arise AB’s «tilbud», som selvfølgelig er håp om å tjene penger, må avvises og det må avklares snarest. Noe annet er å ta omkamp på lovlige politiske vedtak. Vi ønsker ikke monstermaster mot himmelen i sør. Landet er i fjell og på kyst mer enn nok nedbygd av vindturbiner allerede. Alle gode krefter må stå sammen om STOPP!

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

 
På forsiden nå