Pensjonistforbundet er bekymret for ambulanseberedskapen

Pensjonistforbundfet i Trøndelag er bekymret for ambulansetjenesten i distriktet.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Før jul ble det kjent at Helse nord-Trøndelag har planer om å redusere beredskapen i ambulansetjenesten i Meråker og Verran, ved at nattevakten går over fra vakt på vaktrom til hjemmevaktvakt. Dette vil nødvendigvis øke tiden før ambulansen er framme hos pasienten, og har ført til kraftige reaksjoner. Både våre medlemmer og de berørte kommuner ber om at beredskapen opprettholdes. Pensjonistforbundet Trøndelag viser i den forbindelse til uttalelse fra fylkets eldreråd den 15. januar. Vi er enig i uttalelsen.

LES OGSÅ: Bilambulansen trenger økte ressurser

Vårt Helseutvalg bemerker også at ambulansen gjennom mange år er gradvis styrket, og at den nå utgjør en stor og viktig del av befolkningens akuttmedisinske beredskap. Det er investert betydelige midler både i utstyr og kompetanse. Disse investeringene må komme folk til gode, og da er det galt å redusere beredskapen og bruken av ambulansen. Både kommuner og helseforetak har ansvar for den akuttmedisinske hjelp. Da må de sammen drøfte hvordan de utnytter de samlede ressurser og gjør de akuttmedisinske tjenester best mulig.

LES OGSÅ: Sykehusdirektør etter ambulanse-kritikk: Jeg kjenner meg ikke igjen i fremstillingen

I den grad den medisinske utvikling fører til endringer i kommuner eller helseforetaks oppgaver og andel av tjenestene, er det statlige myndigheters ansvar å regulere lover, forskrifter og betalingsordninger for å fremme samarbeidet.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook
På forsiden nå