Boligeiere i Trondheim får enda høyere eiendomsskatt i 2021

De borgerlige partiene reagerer på at eiendomsskatten i Trondheim skyter i været.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

De borgerlige partiene i Trondheim bystyre ønsket å redusere eiendomsskatten i Trondheim med 45 millioner, og vi ba kommunedirektøren legge frem en sak som viste hvordan eiendomsskatten kunne trappes ned. De rødgrønne partiene avviste dette totalt. Disse partiene så på eiendomsskatten som en skatt som var presis når det gjaldt omfordeling av verdier i samfunnet, ved at det var en sammenheng mellom de som har mest og de som eier mest. De rødgrønne la i stedet opp til en økning av eiendomsskatten i løpet av perioden.

LES OGSÅ: Trondheim har økt eiendomsskatten min med 58 prosent

I disse dager vil alle huseiere få en oversikt over den nye eiendomsskatten, og svært mange har nå sett at eiendomsskatten blir økt betraktelig, og svært mange reagerer kraftig på denne usosiale økningen. Velferdsstaten er et stort spleiselag. Skatt er en viktig del av spleiselaget. Eiendomsskatten skiller seg ut fra annen skattlegging i Norge. Denne skatten er uavhengig av inntekt og formue. Skatten tar ikke hensyn til om boligen er belånt til oppetter pipa eller gjeldfri.

Trondheim hadde den nest høyeste eiendomsskatten av alle kommuner i Trøndelag med 6,05 promille. Hele 659 millioner ble krevd inn i eiendomsskatt i Trondheim for 2018. Bare Namdalseid lå høyere, med 6,5 promille. Jeg må bare si at dette var ingen god reklame for Trondheim kommune. Loven om eiendomsskatt er i dagens samfunn trolig foreldet og burde ikke være der i det hele tatt.

LES OGSÅ: Ti eksempler på feil retning i Trondheim

I praksis blir trolig eiendomsskatten benyttet som en nødpost når man ikke har andre steder å hente penger fra. Eiendomsskatten har blitt en viktig inntektskilde (melkeku) for mange kommuner og den er ute av kontroll. Dette bør stoppes. I 2020 har syv av de ti største kommunene eiendomsskatt. Hvor mye en husstand betaler i eiendomsskatt, avhenger både av eiendomsskattesatsen, grunnlaget for beregning av eiendomsskatt og størrelsen på eventuelt bunnfradrag.

Kommunedirektøren i Trondheim la følgende til grunn for utskriving av eiendomsskatt i 2021: Total inntekter fra eiendomsskatt skal opprettholdes. Statens boligverdier tas i bruk som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt.
Skattesats for boliger- og fritidseiendommer blir satt til 3,2 promille. Jeg frykter nok at Trondheim kommune klarer å presse enda flere kroner ut av huseierne gjennom den endring som nå gjøres. Det var vel ikke slik regjeringen forestilte seg utviklingen med eiendomsskatt i Norges tredje største by når de senket skattesatsen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå