Deponi-saken: Hvordan kan man ha tillit til politikere?

Naboer klager på farlig skolevei og tungtrafikk på Bratsbergveien.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Hvordan kan man ha tillit til politikere? Dette er det sentrale spørsmålet en hel bydel står overfor når Aps gruppeleder Roar Aas nå varsler omkamp om deponi etter bare to måneder. Saken mobiliserte hundrevis blant beboere, organisasjoner, borettslag, idrettsmiljø og skoler så sent som i desember 2020, og som endte i følgende protokolltekst etter bystyremøtet 9. desember:

LES OGSÅ: Utsetter nytt deponi i Trondheim – naboer jubler

«Trondheim kommune mener det er viktig at ulempen av tungtransporten fordeles slik at en bydel ikke belastes over lengre tid. Etter at deponier på Bjørkmyr avsluttes, bør det ikke åpnes deponier i dette området kort tid etter. Bystyret ønsker ikke å åpne deponiområdet Bratsberg/Rundhaug. Dette vil medføre stor trafikkbelastning i området 40–50 år frem i tid».

Men Ap skulle dessverre vise seg å være prinsippløse, og har i ettertid gått ut til flere partier med et forslag som innebærer at Øvre Bratsberg likevel skal åpnes for fremtidig deponidrift. Dette til tross for at møtene i bygningsrådet 26. januar i år og areal- og samferdselskomiteen 10. februar ba bystyret om ikke å vedta et slikt forslag. Det hjelper lite å mykne forslaget med å hevde at antallet kjøringer pr. dag blir få, at det skal godkjennes for drift først når Bjørka/Gisvold deponier avsluttes om et par år, og at en vil forsøke å ha masser også med på returen. All erfaring tilsier at slikt er urealistisk.

Les mer: Er planen å samle all tungtrafikk i bydelen vår? Den kveler oss

De ca. 10 000 beboerne i Risvollan, Bjørkmyr, Nardo, Bratsberg-området har, som vi tidligere har understreket ved flere anledninger, en tungtrafikkmengde som langt overstiger smertegrensen. Vi venter på at deponiene på Bjørkmyr avvikles for at vi forhåpentligvis da kan komme ned mot smertegrensen, ned til levelige boforhold. En åpning av Øvre Bratsberg vil nok en gang innebære en økning. Franzefoss/Lia har dessuten en ny søknad inne om utvidet aktivitet, blant annet mottak av sanerte fritidsbåter. Erfaringsmessig får Franzefoss alltid aksept, og trafikken vil øke. Franzefoss byr alene på mer enn nok tungtransport i bydelen.

Og hva med den usikra skolevegen opp mot Bratsberg der skrentene er stupbratte, barn ferdes langs en veg uten vegskulder og settes av skolebussen mer eller mindre rett i vegen? Bratsberg FAU og skole har lenge advart mot tungtransporten her. Må det flere dødsfall til langs Bratsbergvegen før politikere skal sette endelig lås for døra?

LES MER: Det passerer over 400 lastebiler i døgnet, så det er snart ikke mulig å bo her

Så MDG, SV, Sp, Rødt og Venstre: Hold fast ved vedtaket om nei til regulering av massedeponi på Øvre Bratsberg. Til syvende og sist er det faktisk den langsiktige tilliten til politikere som står på spill. Tillit er som kjent ikke noe man får; det er noe man gjør seg fortjent til. Partiene har ikke gjort jobben, nemlig å utrede alternative lokasjoner for massene. At Ap tar en omkamp etter to måneder, i et valgår der de beveger seg i en bratt motbakke, er mildt sagt en prestasjon.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå