Gondolbane til Våttakammen kan være en god start

For å få fart på diskusjonen foreslår jeg følgende: La oss bygge en gondolbane fra sjøsiden i Ilsvika, via Våttakammen, Skistua, Lian, Granåsen, Heimdal og til City Syd til 2025. Dette vil bli en unik VM-bane som tar deg over Trondheim.

La oss bygge en gondolbane fra sjøsiden i Ilsvika, via Våttakammen, Skistua, Lian, Granåsen, Heimdal og til City Syd til 2025, skriver samferdselsdirektøren i Trøndelag fylkeskommune.   Foto: Cowi / Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Saken oppdateres.

Tom Christian Lindvågs forslag om en gondolbane fra Ilsvika til Våttakammen har skapt debatt. Det er bra, for debatt er et viktig element i demokratiet vårt. Men det er viktig å huske formålet med debatt. Debatt skal foregå forut for og legge grunnlaget for viktige beslutninger. Debatten skal dermed fremme gode beslutninger ved å belyse og nyansere. Det er da viktig at ikke debatten avvises eller begrenses. Debatten basert på forslaget til Lindvåg har i stor grad vært avgrenset til å handle om man er for eller imot en gondolbane til Våttakammen, og om en gondolbane vil forbedre eller forverre markaopplevelsene våre.

LES OGSÅ: Gondolbane er en veldig dårlig idé til helt riktig tid

Som ansvarlig for samferdselsområdet i fylkeskommunen hørte jeg om planene før forslaget kom på trykk. Jeg syntes umiddelbart forslaget var spennende. Både i seg selv, men også fordi det var egnet til å skape debatt om et viktig tema innenfor samferdselsområdet. Hvor går fremtidens snarveier? Debatten så langt har ikke evnet å ta ut dette potensialet.

En gondolbane er på mange måter en ideell transportform. Den er utslippsfri, støysvak, luktfri, førerløs og en transportform som kan deles av flere. Gondolbane er i tillegg lite energi- og arealkrevende og relativt rimelig i forhold til andre transportformer med behov for egen infrastruktur. «Gondoler» og lignende systemer finnes i ulike former og fasonger, fra de enkle, som henger i en wire slike vi kjenner fra alpinbakken, til moderne heldigitale systemer som henger i en skinne og drives av elektromagnetisme, som konseptet «SkyTran» (ref. www.skytran.com).

Se Midtnorsk debatt sin gondol-duell mellom Ask Ibsen Lindal (MDG) og forslagsstiller Tom Christian Lindvåg her: - Du spretter indrefileten i marka!

Trondheim hadde 205 163 innbyggere pr. 1. januar 2020, og ligger an til å passere en kvart million innbyggere før 2050. Fortettingsstrategien sier at byen ikke skal vokse utover. Rød og grønn strek skal forhindre at veksten skjer på bekostning av matjord og markagrensen. Trondheims tusenårige historie begrenser mulighetene for å bygge under bakken, i hvert fall i Midtbyen. Med nesten 50 000 flere innbyggere i 2050, og fortsatt fortettingspolitikk, må hver og en av oss klare oss med 20 prosent mindre areal blant annet til transport. Eller dele dagens areal med 25 prosent flere.

Allerede i dag ser vi begrensninger. Veksten i biltrafikken utfordrer samfunnet og spesielt byene. På 40 år har antall innbyggere i Norge økt med ca. 30 prosent, antall personbiler med ca. 100 prosent og antall varebiler med ca. 600 prosent Vi blir stadig flere, vi reiser mer og forbruker mer, på samme areal. Dette innebærer at vi må utnytte arealet smartere i fremtiden.

LES OGSÅ: Marka bør ikke bare være for de spreke

Trondheim kommune behandlet i fjor gatebruksplanen for Midtbyen. I sitt innspill til gatebruksplan pekte fylkesutvalget på at dersom veksten i kollektivtrafikken fortsetter, vil det ikke være plass til flere busser på veiene i midtbyen tidlig på 2030-tallet. Det vil være et behov for et arealeffektivt supplement til busstilbudet.

Med begrensninger utover, innover og nedover er mulighetene oppover. Transport i lufta kan være en rasjonell og spennende mulighet. I innspillet til gatebruksplanen ble det henvist til både E.C. Dahls Eiendoms idé om bygondolen «IQ-banen» mellom Kalvskinnet og Gløshaugen, konseptet «SkyTran» som er små vogner som henger på en skinne og drives av elektromagnetisme, og «Skywalk» som er gangveier eller snarveier mellom bygg eller hustak oppe i lufta. Felles for alle disse ideene er at de er effektive på mindre distanser, de tar liten plass, de forurenser ikke, de er energieffektive og de utnytter ledig areal i lufta. De er rett å slett så smarte at de burde vært utviklet i teknologihovedstaden. Kanskje de kan bli det? Tenk om …

I min tid som leder for Gråkallbanen foreslo vi å etablere en gondolbane mellom Skistua, Lian, Granåsen og skiskytingsanlegget på Saupstad. Hvert av de fire anleggene har helt ulike fortrinn, men til sammen representerer de en fantastisk helhet med alpine muligheter på Gråkallen, gastronomiske opplevelser hos Inge Johnsen på Lian, VM-fasilitetene i Granåsen og skiskytteranlegget og nærheten til store boligområder på Saupstad. Tenk om …

LES OGSÅ: Slik var ideen da den ble lagt fram i 2017

Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune planla i fellesskap i 2017 å delta i den nasjonale konkurransen «Smartere transport», med en «gondolbane» fra City Syd via Heimdal stasjon og til Granåsen. Konkurransereglene umuliggjorde dette til slutt. Men tenk om …

Jeg håper dette kan bidra til å utvide debatten fra å være en diskusjon om en gondolbane er bra for Våttakammen eller ikke, til å bli en diskusjon om transport i lufta kan bidra til både å løse transportutfordringer, og kanskje samtidig utvikle byen vår og skape grunnlag for ny næringsvirksomhet. For uansett hvor glade vi er i byen vår i dag, må den utvikles for å være en like bra by i fremtiden. En tett by er bra på mange måter. Men et sted må byen vokse. Transport tar mye plass. Det er trangt om plassen på bakken i en fortettet by. Men i lufta er det plass. Tenk om …

LES OGSÅ: Ikke ta fra oss livskvalitet i Bymarka

En av de særegenhetene jeg setter høyest ved Trondheim, er den korte avstanden mellom folkerike Midtbyen og folketomme områder i Bymarka. For mange som besøker Trondheim, er dette helt unikt. Men de opplever sannsynligvis ikke marka som spesielt tilgjengelig. Den foreslåtte gondolen fra Ilsvika til Våttakammen kunne kanskje gjort marka mer tilgjengelig for byens besøkende, og gitt de en unik markaopplevelse mens de er på besøk. Byen ville hatt godt av en attraksjon i vest. Hva er mer naturlig enn å knytte en attraksjon i vest til Bymarka.

For å få fart på diskusjonen foreslår jeg følgende: La oss bygge en gondolbane fra sjøsiden i Ilsvika, via Våttakammen, Skistua, Lian, Granåsen, Heimdal og til City Syd til 2025. Dette vil bli en unik VM-bane som tar deg over Trondheim. Drevet på ren energi fra Trøndelag. Parallelt med dette bygges første byggetrinn av «IQ-banen» fra Midtbyen til Campus på Gløshaugen. Utviklet og bygd lokalt. Som et utstillingsvindu for internasjonale kjøpere av klimavennlig transport. Som en attraksjon for byen og som en miljøvennlig snarvei fra sentrum til Campus og videre til. Tenk om …

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå