Tåkeprat om vindkraft i Stjørdal kommunestyre

Saken oppdateres.

Det ble diskutert vindkraft i Stjørdal kommunestyre 18. februar. Endelig kom alle partiene og deres folkevalgt ut av hulene sine og flagget standpunkt til interpellasjonen fra MDG. Partiet ba kommunestyre sende et signal til Arise AB om å droppe planene om vindkraftpark i Leksdalen Statsallmenning.

LES OGSÅ: Vindkraft i Stjørdal trenger ingen utredning

Hadde kommunestyremøtet vært fysisk og ikke på Teams, ville man sett tåka ligge tungt i lokalet under debatten. Alle partiene uttrykte skepsis til planene, men Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet skaffet flertall og avviste interpellasjonen. De ønsket å avvente å ta stilling til dette til nasjonale saksbehandlingsregler var klargjorte, og på at en eventuell konsekvensutredning ligger på bordet. Tåkeprat etter min mening.

Leksdalen statsallmenning er et unikt og verneverdig område og dette endrer seg ikke selv om myndighetene avklarer konsesjons- og saksbehandlingsregler. Da kunne man like gjerne sagt direkte at man ikke avviser muligheten for senere vindkraftutbygging i dette området. Politikerspråk vil mange også hevde. Folk flest skjønner ikke slik argumentasjon. Kommunen hadde en gyllen mulighet til å sende et kraftfullt signal til Arise AB om at vindkraft er uaktuelt i Leksdalen, men benyttet dessverre ikke anledningen til dette.

Den politiske ledelsen i Stjørdal jager vekst og utvikling, og er villig til å vurdere tiltak som vil gjøre vår kommune mindre attraktiv for befolkningen. Håpet til ordføreren er vel at 30 vindturbiner i Leksdalen statsallmenning vil legge til rette for mer kraft og flere arbeidsplasser i kommunen. At verneverdige og attraktive naturverdier for befolkningen da må ofres på veien, får så være. Venstre er sterkt skeptisk til dette.

Hvem tror at kommunen vår vil tiltrekke seg folk fordi vi kan tilby dem en stor og synlig vindpark i et unikt naturområde? Ikke mange vil jeg tro. Tilgang til unike og uberørte naturkvaliteter nært der man bor derimot, vil være tiltrekkende for mange. Vi må ikke i jakten på vekst ødelegge det som gir folk muligheten til å leve det gode liv med aktivt friluftsliv, jakt og fiske. Det vil gå på folkehelsa løs. Mange tilreisende kommer til vår kommune for å gå Norge på tvers. De vil da gå i et område hvor en eventuell vindkraftpark er svært synlig. Dårlig reklame for Stjørdal spør du meg.

LES OGSÅ: Vern betyr vern. Dette kan vi ikke tillate

Kraft kan i dag hentes fra områder langt unna, og klimamålene må ikke nås med tiltak som bygger ned verneverdig natur og dyreliv. Mange stjørdalinger har vært tydelig på at de ikke ønsker denne vindparken, og da skal vi politikere lytte til dette. Vi har også et vedtak i kommunestyret i 2019 som klart tar avstand fra ytterligere landbasert vindkraft i Trøndelag. Hva nytt har skjedd siden da, som har fått ordføreren og den politiske ledelse på andre tanker? Skulle en eventuell batterifabrikk på Frigården avhenge av en vindkraftpark i nabolaget, vil Venstre være svært skeptisk til dette også. Vekst må ikke være et mål i seg selv. Da vil kommende generasjoner straffe oss hardt.

LES OGSÅ: Trønderenergi har ikke vannkraftanlegg å bygge ut

Venstre er også skeptisk til at vi ikke ble varslet om disse planene før de havnet i media. Jeg er gjort kjent med at de øvrige partiene ble orientert rett før pressemeldingen. Hvorfor holdes Venstre utenfor viktig informasjon? Vi var dermed helt uforberedt da media og innbyggere ville vite hva vi mente om planene om vindturbiner i Leksdalen. Slik kunne det framstå som at dette var hemmelige planer. Jeg lurer på når den første kontakten var mellom politisk ledelse og det svenske selskapet.

Dette er en altfor viktig sak for innbyggerne i kommunen til at den skal preges av hemmelighold. I demokratiets ånd og respekt for øvrige folkevalgte forventer jeg at ordføreren spiller med åpne kort om prosessen og gir kommunestyret all relevant informasjon om denne saken. Venstre ønsker åpenhet i alle saker også når verneverdig natur står på spill. På et tidspunkt må Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet si høyt hva de egentlig mener om vindkraft i Leksdalen. Men det krever at tåka letter og det gjør den kanskje når vindturbinene er på plass.

Følg Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå