Nabo etterlyser konsekvenser av Ocean-utbygging

En av skissene på hvordan utbyggingen av Oscean Space Senter kan bli. En Berlingmur, mener innleggsforfatteren.  Foto: Illustrasjon: Snøhetta

Saken oppdateres.

Jeg har ikke bare sovet i timen og trodd på forsikringer om å ta vare på akebakken «Spruten». Jeg har også latt meg lure av nydelige skisser fulle av åpne passasjer og grønne trær. Razzle, dazzle – se på hva vi viser deg, stol på våre vurderinger! Som nær nabo til Ocean Space Center forventer jeg at konsekvensutredningene skal fortelle meg noe om nettopp hvilke konsekvenser utbyggingen vil få for oss som bor her. Dette er svært vanskelig å forstå, basert på tilgjengelig dokumentasjon. Jeg har virkelig prøvd, og jeg sitter igjen med mange spørsmål.

LES OGSÅ: Naboer kjemper for å bevare det de mener er byens beste akebakke

Hvis store reguleringsplaner skal vedtas basert på et slikt grunnlag, kan jeg godt forstå hvor vanskelig det er for politikerne å forstå konsekvensene av sine vedtak. Når det gjelder Ocean Space Center – som jeg ønsker velkommen så lenge det gjøres ordentlig – må kommunen be om reelle konsekvensutredninger som viser:

 • hvor mange barn som mister lekeplasser, akebakker og andre uteområder
 • hvor mange barnehager som må flyttes – i anleggsperioden og etterpå
 • hvordan støy vil påvirke undervisningen på skolene i nærområdet
 • hvordan vi kan sikre trygge skoleveier
 • hvor mange som mister sitt daglige turområde med sol og utsikt
 • om det fortsatt vil være helsebringende å gå tur i nærområdet
 • hvor mange som mister sola, i hvor lange perioder, på eiendommene sine
 • miljøbelastningen av å rive 30 000 kubikkmeter bygningsmasse
 • miljøbelastningen av å deponere 100 000 kbm fyllmasse
 • miljøbelastningen av å bryte grøntkorridoren og fjerne Tyholtskogen
 • hvor synlig høyhuset blir, ikke fra Nyhavna, men fra ulike steder på Tyholtplatået
 • visuelle perspektiv som viser byggene, ikke primært trær og veier/korridorer
 • hvordan det vil føles å gå langs en 300 meter lang betongvegg, fem ganger høyere enn Berlinmuren
 • hvor mange som vil plages av støy i anleggsperioden (7 år) og hvor mange av disse som vil måtte bo et annet sted på grunn av dette, i hvor lange perioder
 • hvordan støy vil påvirke alle som jobber hjemmefra
 • forventet belastning av støv og vibrasjoner i tillegg til støy og anleggstrafikk
 • forventet merverdi av å bygge et minst dobbelt så stort anlegg som i dag, sett opp mot konsekvensene
 • muligheter for å bygge Ocean Space Center på en mindre belastende måte
 • om dette er bygg som bygges for evigheten (som Dora) og om det er riktig

LES OGSÅ: Her er byggene som skal koste 6,2 milliarder kroner

Vil ikke miste akebakken ved Tyholttårnet Vilde (3) Theodorsen og Adrian (5) sammen med far Magnus Theodorsen.  Foto: Vegard Eggen

Vi bygger ikke gode beslutninger på visuell manipulasjon, gjennomsnittsmålinger og selektive perspektivvalg. 120 desibel fra spunting er høy lyd, kote 137 er høyt oppe på himmelen, 300 meter er en veldig lang vegg og syv år er lang tid uten lokale lekeområder – en hel barndom faktisk.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå