Svarer Nav-direktør: Nav er en politisk beslutning

De mer essensielle spørsmål jeg reiser i min kronikk, blir ikke besvart. De hører hjemme på politikernes bord, skriver Kjell Helland.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

I en kronikk i Adresseavisen 10. mars kommenterer Nav-direktør i Trøndelag, Bente Wold Wigum, en kronikk jeg hadde i avisen den 19. februar med overskriften: «Det var en tabbe av oss å etablere Nav. Nå må vi snu !». Nå var ikke min kronikk rettet mot Nav i Trøndelag, men et forsøk på å få våre sentrale politikere til å se nærmere på Navs utvikling og organisering i landssammenheng. Ikke minst med bakgrunn i at Nav er vår sentrale utøver av landets arbeids – og velferdspolitikk. Noe også Bente Wold Wigum erkjenner når hun skriver at «hvordan Nav og det offentlige organiseres, er først og fremst et politisk spørsmål.»

LES KRONIKKEN: Det var en tabbe av oss å etablere Nav

I sin kronikk beskriver hun i stor grad den situasjonen Nav har vært, og er i, når det gjelder pandemien. Det hersker ingen tvil om at både ledere og ansatte i Nav har gjort en kjempejobb med tanke på de utfordringer de har møtt i denne situasjonen. Men de mer essensielle spørsmål jeg reiser i min kronikk, blir ikke besvart, noe jeg heller ikke forventer. De hører hjemme på politikernes bord. Derfor er det positivt at jeg har fått henvendelser fra sentrale politikere som har lest kronikken, og som ønsker å se nærmere på Navs utvikling og organisering.

Selv om Bente Wold Wigum peker på betydningen av bruken av digitalt verktøy i Navs arbeid, så må vi ikke glemme at digitaliseringen ikke bare er et fremskritt, men også et tilbakeskritt for de av Navs brukere som ikke behersker data. Det samme gjelder selvsagt at det ikke er systemet, men brukerne som må stå i sentrum i alt av Navs bistand. Når så Bente Wold Wigum konkluderer med at «svaret på framtidens utfordringer ligger neppe i fortidens løsninger», så er det samtidig viktig å huske at i alt endringsarbeid i fremtidige løsninger, er det også viktig å ha historien med seg.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå