Utrolig av «Nye veier»

«Nye veier» er på ville veier. Flere beboere har mistet hjemmet sitt, skriver beboer på Hovin.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Litt ironisk kanskje, men faktisk er det nå blitt en sannhet. Beboere og oppsittere på Hovin som bygd, tettsted og lokalsamfunn, må nå så sterkt vi kan protestere mot fremlagt plan til ny E6-trasé. Argumentene er sikkert veldig mange, men det må være aktuelt å merke seg følgende:

LES OGSÅ: «Nye veier» på ville veier. Uverdig behandling

  • tidligere løsning og plan er godkjent gjennom en lang, grundig og demokratisk prosess.
  • mange hus, boliger og bygninger er allerede revet og fraflyttet.
  • mange beboere vil oppleve at «våre hjem» ble sanert uten grunn.
  • i fremlagt ny plan vil enda flere boliger, 6–7 hus, saneres og forsvinne.
  • i tillegg vil et flott gårdsbruk i full drift og produksjon forsvinne/utraderes.
  • Gaulfossen som internasjonalt kjent turistattraksjon, lakse- og fiskeplass i årtier, vil forringes og sannsynligvis bli uinteressant.
  • den såkalte «Gammelelva» som er et unikt område for dyre og fugleliv, vil nok forsvinne.
  • at et relativt lite sted som Hovin også vil miste en bedrift og arbeidsplass med 18 ansatte, må betegnes som katastrofalt.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Vi trenger ny E6, men vi må ikke kjøre i 110

Dette i sum er bare en del av de alvorlige konsekvensene en ny trasé som Nye Veier foreslår, vil medføre for Hovin som aktivt lokalsamfunn. Tidligere godkjent trasé må opprettholdes, selv om det eventuelt får som konsekvens at planlagt veiprosjekt blir utsatt. E6-trafikken og Hovin lever veldig godt med nåværende situasjon noen år til, med bakgrunn i oppgraderingen som skjedde for få år siden.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå