Brukerrådet for BOA: Saken «Jakob» er ikke et enkeltstående tilfelle

Filip sammen med mor - mulig for en 30-årig mann som får tjenester i BoA, å gå på skøyter uten mor?  Foto: Håkon Garvin

Saken oppdateres.

Til formannskapet og andre politikere i Trondheim kommune. Brukerrådet for Lade Bo- og aktivitetstilbud (BOA) diskuterte situasjonen for tjenesten til mennesker med utviklingshemming i Trondheim kommune i sitt møte 8. mars 2021. Dette med bakgrunn i de aktuelle sakene som har vært skrevet om i Adressa den siste perioden, men også på bakgrunn av personlige erfaringer og informasjon som medlemmene har fått fra andre.

Gerd Østby Strømman er et av medlemmene i brukerrådet for Lade Bo- og Aktivitetstilbud.   Foto: PRIVAT

Det oppleves som provoserende å lese i avisen at konstituert kommunalsjef Siri Ekle Skaanes «mener at det er et godt tilbud», når vi vet at det er så mange tjenestemottakere og deres pårørende som mener at det ikke gis tilbud i overensstemmelse med den enkeltes behov. Det kan være flere brukere som er fornøyde med tjenestene de får, men brukerrådet mener at Trondheim kommune ikke kan være fornøyd med sitt tjenestetilbud når så mange mener at de ikke får det som er nødvendig for å opprettholde sine ferdigheter og utvikle seg som hele mennesker.

Brukerrådet har fått informasjon om at saken «Jakob» skal opp som orienteringssak i formannskapet 16. mars. Brukerrådet for Lade Bo- og aktivitetstilbud ønsker å formidle at dette ikke er en enkeltstående sak og vi ønsker at det belyses at det er et gjennomgående problem at mennesker med utviklingshemming ikke får tjenester tilrettelagt ut fra individuelle behov.

LES OGSÅ: – Den store forskjellen blir at man får muligheten til å gi en klem

Det er mange dyktige ansatte og mange dyktige ledere innenfor bo- og aktivitetstilbudene. De gjør så godt de kan, og styrer etter et system som er bestemt av ledelsen i kommunen. Systemet er utformet slik at det ikke er den enkeltes behov som er utgangspunkt for tildeling av tjenestene. Systemet sikrer ikke individuelle tjenester og dermed ikke den enkelte tjenestemottakers rettigheter. Dette er konsekvensen av politiske beslutninger. Tjenestene skal ikke tildeles ut fra ideen om «vi skal se hva vi får til». Tjenestene skal tildeles og tilpasses den enkelte ut fra individuelle behov.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå