Gunnes (V) svarer politiet: Avkriminalisering er ikke legalisering!

Jon Gunnes (V) mener Sps politikk er på kollisjonskurs med næringslivet, som i stor grad støtter økt CO2-avgift, ifølge Gunnes.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Flere polititjenestemenn i Trøndelag snakker ned forslag til rusreform i et debattinnlegg i Midtnorsk debatt. De mener begrepet avkriminalisering betyr at ungdommen oppfatter at det er en legalisering av narkotika regjeringen snakker om. Hvis en påstand sies for mange ganger så blir det fort en «sannhet» og kanskje særlig når det kommer fra politiet. Dere må slutte å uttrykke dere på denne måten!

LES OGSÅ: Rusreformen vil ikke hjelpe de man ønsker å hjelpe

Rusreformen er viktig. De som utvikler rusproblemer har ofte hatt psykisk sykdom, eller blitt utsatt for traumatiske opplevelser og misbruk i oppveksten før de begynte med rus. De har blitt skjøvet unna med forakt og moralisme av samfunnet og gjort til kriminelle. Det må vi få slutt på.

LES OGSÅ: Straff skader – på tide med rusreform

I 2002 gikk en samlet straffelovkommisjon inn for en reduksjon i strafferammene og straffeutmålingen for narkotikaovertredelser. Regjeringens rusreformutvalg slo fast i 2019 at straff ikke begrenser rusbruk. Det er utdypet i en 416 sider lang fagrapport med internasjonal forskning og erfaringer fra andre land. Vi må lytte til kunnskap og fagfolk. Reformen er også i tråd med anbefalinger fra alle FN-organer, som FNs kontor for narkotika og kriminalitet, Det internasjonale narkotikakontrollbyrået, Verdens helseorganisasjon og FNs høykommissær for menneskerettigheter.

LES OGSÅ: Stortinget må ikke torpedere regjeringens rusreform

Trondheim kommune har fått til mye bra i ruspolitikken. Flinke og engasjerte ansatte med oppsøkende virksomhet er en av suksessoppskriftene. I tillegg har jeg erfart at de som jobber innenfor fagfeltet møter rusavhengige med respekt. Det er ikke overalt de blir det! Uansett har vi i Trondheim og resten av landet altfor mange rusavhengige som ikke får hjelp. Trondheim har langt færre overdosedødsfall enn andre sammenlignbare byer i Norge, men ett dødsfall er ett for mye!

Vi ser til Portugal når vi skal legge fram vår rusreform. Der har de sett en drastisk nedgang i overdoser, hivsmittede, rusbrukere i fengsel og interessant nok en nedgang i rusbruk, spesielt blant unge. De har avkriminalisert, slett ikke legalisert!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå