Nei, det kommer ingen sementfabrikk til Trøndelag!

Kalkfabrikken Norfrakalk i Verdal. Naturvernforbundet skriver her at det ikke blir aktuelt.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

Midtnorsk debatt publiserte 7. mars et innlegg hvor sivilingeniør Tore Andreas Torp antydet at Trøndelag snart kan få en sementfabrikk. Dette kalte på en kommentar fra Naturvernforbundet i Verdal. Det var jo nettopp slike muligheter Verdal kommune ga avkall på da den i fjor detaljregulerte gigantiske 4,5 km2 med natur til mineralutvinning. Vedtaket åpnet for et uttak av kalkstein som svarer til 770 ganger så mye som aktuelt årsuttak fra dagbruddet. Mineralselskapene fikk absolutt alt de begjærte. Det betyr at kommunen ikke lenger kan bruke reguleringsmyndigheten som verktøy for å skape insentiv til storstilt satsing på lokal videreforedling av ressursen.

LES OGSÅ: Vil få med trønderske forurensere på karbonfangst

Torp skrev: «Et konsern, en av de største sementprodusentene i verden, eier kalksteinen i Verdal og de to sementfabrikkene i Norge.» Ja, slik er det, og konsernet heter HeidelbergCement Group. Beslutninger om hvor det skal bygges sementfabrikker, blir tatt i Heidelberg. Med detaljreguleringen fikk konsernet styrket «eierskapskontrollen» over kalksteinsressursen i Tromsdalen. Torp sin idé bygger på at sementindustrien i framtida vil måtte fange og lagre CO₂-utslippene. Ja, her er det grunn til å være optimistisk; dette er i ferd med å bli teknologisk mulig. Men det er dyrt.

LES OGSÅ: Klimarensing av Trondheims største punktutslipp vil koste rundt 700 millioner kroner

Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Spania er eksempler på land med tilstrekkelige kalksteinsressurser. HeidelbergCement eier over femti sementfabrikker bare i Europa. Skal de først bygge rørledning, så vil det være for å frakte CO₂-mengder som monner. På kontinentet er det massevis av industriklynger med CO₂-utfordringer. Når flere slike samarbeider, så kan det for eksempel bygges rørledninger både fra Tyskland og Frankrike, via Nederland og ut til reservoarer under havbunnen i Nordsjøen.

LES OGSÅ: Hvis Henriette Undrum lykkes, vil det gjøre klimakrisen litt mindre

Det er opinionen og markedet på kontinentet som skal overbevises om at selskapet vil greie overgangen til klimavennlig industri, uten at etablerte hjørnesteinsbedrifter raseres. Hvordan det går i Verdal'n har mindre betydning. Uansett, sementkonsernet trenger ikke investere i Trøndelag for å sikre seg tilgang til kalksteinsressursen. Den fikk de i fjor.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå