MDG: Det er i tåka man kan gå seg vill

Innlegget fra Stjørdal Ap bærer preg av at man må finne noen andre å skylde på når man selv har gått seg vill. Vi anbefaler et kompass, skriver Tommy Reinås og en kollega i MDG i dette innlegget.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Stjørdal Arbeiderparti påstår i Midtnorsk debatt den 12. mars at MDG har beskyldt dem for å tåkelegge vindkraft debatten i Stjørdal. Det begrepet har vi ikke brukt. Vi undret oss over hvorfor det var så viktig for flertallet i kommunestyret å holde døra på gløtt for vindkraft i Stjørdal kommune. Det undrer vi oss fortsatt over. Vedtaket fra siste kommunestyremøte er vanskelig å tolke annerledes enn at man ønsker å ta prosessen med å reelt vurderer vindindustri i Leksdal. Alternativt kunne man sagt nei og stemt for MDG sitt forslag i kommunestyret nå sist.


Det er helt riktig at representantene som tok ordet i kommunestyremøtet fra Ap, fremhevet at de var mot vindkraft i Leksdalen statsallmenning, men de benyttet ikke anledningen til å si nei. Det gjorde kun 4 av 11 Ap-representanter. Dermed fikk vi et vedtak som holder døra på gløtt. Ap kunne sikret flertall for MDG sitt forslag, som ville avvist planene til Arise om å omgjøre Leksdal statsallmenning til en vindindustri park.

Så fremhever Ap i innlegget sitt i Midtnorsk debatt at MDG ikke stemte for et forslag fra Rødt om å fjerne Stjørdal kommune fra den nasjonale oversikten over aktuelle vindkraftområder i 2019. Det virket unødvendig ut fra den holdningen som kommunestyret hadde på det tidspunkt. I ettertid er dette uinteressant fordi det ikke er noen nasjonalplan for vindkraftområder lenger. Nasjonale ramme for vindkraft ble skrotet, det vet Ap.

LES OGSÅ: Vindkraft i Stjørdal trenger ingen utredning

Så er det tydelig at Arbeiderpartiet i Stjørdal er frustrert over at det er mulig å foreslå at Leksdalen statsallmenning blir et verneområde. Ja, det burde ikke være nødvendig, men det er tydeligvis slik at om skal man hindre industrielle inngrep i natur, så må områdene ha et vern. Man skulle tro at et område som er allmenning, altså et område for folket, i seg selv er så viktig at grunneier Statskog ikke kan tillate industriell virksomhet. Slik er det ikke. Både kommunen og grunneier kan legge til rette for industriell virksomhet i natur. Kommunen er regulerende myndighet og kan gi dispensasjon fra kommunens arealplan, eller legge natur inn i arealplan for bruk i industriell sammenheng. Vi har dessverre ikke kommet lenger i en tid med klima- og naturkrise, det er fritt fram for kommunene til å bygge ned enda mer natur.

LES OGSÅ: Vern betyr vern. Dette kan vi ikke tillate

FNs naturpanel har påpekt at det er sannsynlig at det må vernes mye mer natur dersom vi skal klare å ta vare på alle andre arter som lever på denne kloden. Bekymringen Stjørdal Ap har for at folk ikke kan bruke et verneområde, er merkelig. I Stjørdal kommune har vi flere verneområder og deler av en nasjonalpark. Ingen av disse områdene er sperret for ferdsel, men de har ulike restriksjoner for hva som kan gjøres i områdene.

LES OGSÅ: Trønderenergi har ikke vannkraftanlegg å bygge ut

Ethvert verneområde har egne vernebestemmelser ut fra hva formålet med vernet er. Det er helt unødvendig at Ap bruker skremsel i sin argumentasjon, når de sier at MDG med sitt forslag om naturreservat betyr at man ikke kan drive jakt og fiske når MDG forslår naturreservat. Det er selvfølgelig mulig å drive med jakt og fiske i et naturreservat om man legger det til grunn. Innlegget fra Stjørdal Ap bærer preg av at man må finne noen andre å skylde på når man selv har gått seg vill. Vi anbefaler et kompass.

Følg Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå