La ungdomsrådene tale! Også i Stjørdal

Dessverre er gode intensjoner til liten hjelp for ungdomsrådet i Stjørdal, skriver lederen ungdommens fylkesutvalg Trøndelag.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Med endringene i kommuneloven som trådte i kraft i 2019, ble det lovpålagt for enhver kommune og fylkeskommune å ha et ungdomsråd. Dessverre er praksisen for hvordan disse ungdomsrådene høres og behandles svært ulik. Det er først og fremst snakk om hvorvidt ungdomsrådene har mulighet til å løfte sine syn gjennom fylkestingets eller kommunestyrets talerstol. I mange av landets kommuner er allerede praksisen med at ungdomsrådet har tale- og møterett i kommunestyret innført. Altså har representanter fra ungdomsrådet rett til å få møte samt ta ordet i enhver sak de ønsker i sitt kommunestyre.

LES OGSÅ: Hva bruker du ytringsfriheten din til?

I kommuner som Narvik har ungdomsrådet hatt møte- og talerett i kommunestyret siden 90-tallet. I kommuner som Stjørdal har ungdomsrådet verken møte- eller talerett i dag. Utrolig nok fattet formannskapet i Stjørdal kommune så sent som 18. mars i år et vedtak som viderefører denne praksisen.

At Stjørdal kommune og andre kommuner som ikke ønsker å gi ungdomsrådet møte- og talerett, har gode intensjoner, er det liten tvil om. Dessverre er gode intensjoner til liten hjelp for ungdomsrådet i Stjørdal, eller for noen av de andre ungdomsrådene i kommuner med lik praksis. De ønsker å få fremme sine løsninger, og de ønsker det nå.

Hør ungdomsrådets siste podkast her: Det er en energi her som man ikke kjenner andre steder.

At forskjellene på hva slags vilkår ungdomsrådet har for medvirkning, varierer i så stor grad. Det er et demokratisk problem. Ungdomsråd uavhengig av hvor i landet de befinner seg, bør ha de samme rettighetene og de samme mulighetene for å løfte sine saker, og sine syn i saker. Det vi i praksis snakker om, er en utvidelse av demokratiet. Vi snakker om å la ungdomsrådene fremme sine syn foran politikerne. Ingen vil tvinge politikerne til å gjøre som ungdommen sier, det velger de selv, men de bør iallfall ta seg tiden til å lytte til ungdomsrådene.

LES LESERNE: Kommunene må unngå skolekutt

Vi snakker mye nå for tiden om viktigheten av samarbeid, også på tvers av aldersgrupper. På vegne av ungdommens fylkesutvalg i Trøndelag kan jeg definitivt bekrefte at vi ser dette som viktig. Samtidig ønsker vi å understreke at dersom man skal lytte til ungdomsrådene, må de også ha en plattform. Denne plattformen bør være der beslutningene faktisk tas, i kommunestyret.

Det er nå på tide at loven endres. Etter noen år med at kommunene bestemmer dette selv, erfarer vi at praksisen varierer i så stor grad at det må komme bestemmelser fra nasjonalt hold. Jeg vil derfor utfordre våre nasjonale politikere til å ta fatt i denne saken. Pålegg hver kommune å gi ungdomsrådet møte- og talerett, og på den måten sikre at ungdommens stemme høres over det ganske land!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå