Stopp firefelts vei – Sp skjerp dere!

Å bruke så mye penger og ødelegge 1200 dekar med dyrka jord for å spare noen minutter reisetid, er selvsagt ikke bærekraftig, skriver debattanten.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Klimaendringene er vår største, mest langvarige og dramatiske krise. Det brenner, stormer, regner og raser over hele verden som aldri før. Norge har forpliktet seg til å kutte utslipp med minst 50 prosent til 2030 (ut fra 1990-nivå). Hvordan i all verden henger dette sammen med det vanvittige veiprosjektet, firefelts motorveg fra Melhus-Steinkjer? Bare fra Levanger til Steinkjer vil dette koste 14 milliarder. Å bruke så mye penger og ødelegge 1200 dekar med dyrka jord for å spare noen minutter reisetid, er selvsagt ikke bærekraftig.

LES OGSÅ: – Motorveimani

I T-A 20.10.09 kunne vi lese at staten tilbød knapt 20 kroner pr. dekar dyrka jord ved Steinkjer, mens grunn regulert til tomter i Stjørdal da ble tilbudt 1000 kroner pr. daa. De vegalternativene som sluker mest dyrkajord, er de billigste å bygge fordi erstatningen er så lav. Logikken burde vært omvendt. Hvis framtidig matproduksjon hadde blitt verdsatt, og for eksempel erstatningsprisen på jorda blitt tidoblet i verdi, da ville det blitt motsatt.

LES OGSÅ: Regjeringen vil at Nye Veier skal bygge mer E6 Trøndelag: – Gledelig

Det ville blitt mye dyrere å bygge veg over dyrka jord, og da hadde prioriteringene vært helt annerledes. Eksproprieringen av dyrka jord er ikke bare et tyveri fra bøndene. Samtidig er det også en forbrytelse mot framtidige generasjoner tusener år fram i tid. Tiltaket er irreversibelt i den forstand at arealene som går til veg, i praksis aldri vil bli tatt i bruk til matproduksjon mer. Hvorfor i all verden må man ha slik hastverk i en sak med så langvarige konsekvenser?

LES OGSÅ: Jubler for transportplanen, men ingen nye penger til Klettkrysset

Skal man absolutt ha ny veg, så bygg tofelts delvis trefelts veg med hastighet 90 km/t (i stedet for firefelts med 110 fartsgrense), det er flere argumenter for det:

  • Ifølge Vegdirektoratet er det ikke lønnsomt med firefelts veg ved årsdøgnstrafikk under 20 000 biler (iflg. uttalelser i 2019)
  • Høyere fart gir høyere CO₂-utslipp
  • Tungtrafikken kan ikke kjøre fortere enn 80 km/t uansett. Da er ikke 110 km fartsgrense noe argument for at næringslivet skal få fraktet godset billigere/fortere. Den fartsgrensa er for personbiler.
  • Tidligere utredninger fra Vegdirektoratet (uttalt i 2019) viser at kostnadene med bygging av ny veg på strekningen kan reduseres fra 14 til 5 milliarder kroner forutsatt at deler av eksisterende veg kan brukes.
  • Sparte penger på billigere E6-utbygging kan brukes til å utbedre jernbanen. På den måten kan jernbanen bli konkurransedyktig og ta mer av både gods og persontransport bort fra E6 og spare miljø og utslipp av klimagasser.

Trondheim, Malvik og Stjørdal kommuner var ikke i stand til å stoppe denne meningsløse planlagte ødeleggelsen av skog, myr, boliger og dyrket mark, bare for at privatbilister skal spare noen få minutter mellom Trondheim og Værnes. Vi får håpe at Statsforvalterens innsigelser stopper galskapen og at politikerne snur. For det må vel være lov å angre, snu og gjøre nytt vedtak i en sak med så alvorlige og langsiktige konsekvenser?

LES OGSÅ: Nye Veiers massive utfylling i utløpet av Stjørdalselva er naturvandalisme

Strekningen nordover til Steinkjer står for tur. Hvor er det blitt av vårt gode, gamle bondeparti i denne saken? Senterpartiet må virkelig ta seg sammen og vise ansvar når det gjelder jordvernet. Nå må Sp-medlemmene i Verdal, Levanger og Steinkjer alliere seg med MDG og SV og stoppe disse vanvittige planene før det er for seint. Ellers mister de all troverdighet i både miljøpolitikken og i landbrukspolitikken. Det er stortingsvalg til høsten. Og vi velgere ser faktisk hva dere politikere gjør lokalt også. Sp – skjerp dere!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå