Ikke ta fra oss studentprestene!

Campus skal være livssynsåpent i den forstand at campus skal være like åpne for ateister som for kristne og muslimer, skriver formannen i Høyres studenterforening.  Foto: privat

Saken oppdateres.

Siden 80-tallet har studentene ved NTNU hatt et lavterskeltilbud på campus hvor de kan søke hjelp og støtte fra studentprestene. Ordningen er nå under angrep, og det er opp til oss å forsvare den. Nylig kunne man lese i NRK om NTNU-studenter som ønsker å skrote studentprest-ordningen. Dette tror vi i Høyres Studenterforening i Trondheim er et særs dårlig forslag.

Den siste tiden har psykisk helse blant studenter vært et sentralt tema. Undersøkelser viser at mange studenter sliter psykisk, og spesielt under koronaåret har situasjonen forverret seg. NTNU har diskutert mange ulike tiltak for å forbedre studenters tilværelse og psykiske helse. Studentprestene alene kan ikke løse denne utfordringen, men de kan helt klart hjelpe mange studenter som befinner seg i en vanskelig situasjon. Likevel ønsker altså blant andre Andreas Knudsen Sund, leder for studenttinget ved NTNU, å gå i helt feil retning. Fremfor å utvide tilbudet for samtalepartner og støtte, ønsker de å skrote en ordning som åpenbart fungerer for mange. Dette er en svært dårlig idé.

LES OGSÅ: «Vennespleisen» hjalp mot ensomheten

Studentprestene sier selv at mange studenter benytter seg av tilbudet, uavhengig av tro. Mange ønsker ikke å snakke om tro og religion, men benytter seg av tilbudet for å prate om andre ting. Å kvitte seg ved et så viktig verktøy, sender ut dårlig signal til studentene. Dørstokkmila skal ikke bli lenger, det skal ikke bli vanskeligere å søke hjelp og arealmangel er dårlig argument for dette.

LES KOMMENTAREN: 2020 har vært en bekmørk påkjenning. Men jeg ser lysglimtene nå

Knudsen Sund argumenterer med at «dersom ikke alle kan få areal på campus, kan ingen få det». Dette er en problemstilling som kan sammenlignes med å stikke hodet i sanden. Enda mer meningsløst blir det når Knudsen Sund påpeker at det var «vanskelig» å innta det standpunktet han har inntatt fordi «tilbudet betyr mye for mange».

Er det slik å forstå at de mange som har glede av tilbudet, må finne seg i at det fjernes fordi Knudsen Sund og andre har funnet frem en skrivebordsteori om hundre prosent likhet for alt og alle alltid? Ofres de som trenger noen å snakke med på prinsippenes alter, Knudsen Sund? Dette handler ikke først og fremst om kristendommen eller andre livssyn. Dette handler om å opprettholde de lavterskeltilbudene vi har for dem som trenger noen å snakke med, uavhengig av religion.

LES OGSÅ: Vil ikke lenger ha prestene på fast plass ved universitetet

Knudsen Sund sier at han ønsker livssynsnøytrale campuser. Løsningen er ikke livssynsnøytrale campuser, men mer plass til enda flere lavterskeltilbud. Campus skal være livssynsåpent i den forstand at campus skal være like åpne for ateister som for kristne og muslimer. Dette handler om å forsvare en viktig ordning mange studenter har stor glede av. For øvrig håper jeg studentlederen i fremtiden vil bruke tiden sin på å styrke studentvelferden, ikke svekke den.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå