Ny Trøndelag tingrett og krav om bildeopptak

Når Trøndelag tingrett er blant de første som skal slås sammen, bør man kreve at de samme tingrettene også går foran når det gjelder lyd og bildeopptak,skriver Noralf Aunan , Forening for rettsikkerhet.  Foto: Steinar Fugelsøy

Saken oppdateres.

Viser til oppslaget i Adressa 10. april: «De fikk under tre måneder på jobben – nå er de klare», og oppslaget kommenteres her. Trøndelag tingrett vil altså bestå av Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett etter forandringen. Hovedspørsmålet er da hvordan prioriteringen av denne forandringen har foregått? Hvorfor er ikke domstolene mest interessert i å bedre rettssikkerheten?

LES OGSÅ: Senterpartiet på ville veier om norske domstoler

Alle er faktisk enig i at bruk av lyd og bildeopptak i retten vil være aller viktigst for å bedre rettssikkerheten her i landet, men fortsatt treneres dessverre disse vesentlige forbedringer? Det har vært det ene forsøket etter det andre, og det startet for meget lenge siden med lydopptak. I lang tid har det også vært skyldt på manglende bevillinger, men etter hvert er det endelig bevilget midler til lyd og bildeopptak i retten.

Lyd og bildeopptak vil altså være langt viktigere enn å slå sammen dagens 60 tingretter til 23, så det må altså stilles et stort spørsmål ved prioriteringen innen norsk rettsvesen. Hvilken positiv påvirkning av rettssikkerheten vil den pågående sammenslåingen medvirke til, og hvorfor gjennomføres den aktuelle endringen av rettskretsene på bekostning av lyd og bildeopptak?

LES OGSÅ: Saksbehandlere: Ja til to domstoler i Trøndelag!

Kan vi forvente vesentlig bedre rettsavgjørelser etter omleggingen, eller må vi fortsatt regne med at avgjørelsene endres totalt når saken ankes til lagmannsretten? Dette er forhold som altså skyldes dommerne, for i de aller fleste sakene gjelder de samme lovene. Dermed må det skje vesentlige forbedringer innen dommerstanden når det gjelder å dømme i henhold til de overordnede og gjeldende lovene. Forholdene i Sør-Trøndelag tingrett har dessverre ikke vært spesielt eksemplarisk, og dermed kan det stilles et stort spørsmål ved dagens sorenskriver.

Når Trøndelag tingrett og nye Søndre Østfold tingrett er de første som skal slås sammen, bør man kreve at de samme tingrettene også går foran når det gjelder lyd og bildeopptak, og disse forhold må gjennomføres absolutt snarest mulig!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå