Når vil NTNU lære av Cambridge og Oxford, Harvard og Yale?

I alle universiteter som NTNU ønsker å sammenligne seg med, har man lykkes i å skape en vellykket synergi mellom universitetets og byens behov, skriver Ole Wiig i dette innlegget.  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Saken om det nye senteret for Kunst, Arkitektur, Musikk og Design (KAMD) skal behandles som prinsippsak i bygningsrådet 20. april. I kommunedirektørens saksfremlegg av 05.04.21 legges det store begrensninger i prosjektet og viser blant annet til bygningsrådets vedtak 25.04.19:

«Planprogrammet utfordrer viktige kulturminneverdier og eksisterende grønnstruktur (Planprogrammets vedtak punkt 3). Reguleringsplanarbeidet må derfor vise til reelle alternativer til riving av bevaringsverdige bygg og bygging på grøntområder, som tar hensyn til både universitetets behov og mål for utbyggingen»

Er det gjort? Har NTNU/Statsbygg virkelig vurdert reelle alternativer, eller har de bare fortsatt med å presse inn flere kvadratmeter enn det er plass til og slik at Grensen ender opp som en amputert «bevaringsghetto»? Statsbyggs svar til kommunen av 14.04.21 konkluderes det med:

«Dersom kommunedirektørens krav skal imøtekommes, mener Statsbygg at KAMD ikke kan innpasses i området 1, verken alene eller sammen med NRK. Konsekvensene av dette er at muligheten for å skape en god sammenheng mellom Midtbyen og Gløshaugen går tapt.»

LES OGSÅ: Tre eksempler på elendige grønne valg

LES OGSÅ: Svarer Daniel Johansen: Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen

Det er tydeligvis ikke plass til KAMD i eller nær Grensen. Istedenfor å fortsette denne ørkesløse diskusjonen, som ikke kan ende opp i annet enn et dårlig kompromiss, er tiden inne for å se etter reelle alternativer. I alle universiteter som NTNU ønsker å sammenligne seg med, har man lykkes i å skape en vellykket synergi mellom universitetets og byens behov. Her er universitetene integrert i byveven, og ikke som en isolert akademisk enklave som utfordrer både verneverdige trær og bebyggelse. Her er det kort avstand til samarbeidsarenaer, som teatre og kinoer, konserthus og kunstmuseer, som kommer både studentene og arenaene til gode, og som også finnes i Midtbyen.

LES OGSÅ: Trenger alt å være så optimalt hele tiden?

Parallelt med diskusjonen om KAMD-sentret pågår også diskusjonen om Trondheim trenger et nytt kunstmuseum til erstatning for Kunstindustrimuseet og Trondheim kunstmuseum. Kulturpersonlighetene Peter Andreas Kjeldsberg og Petter Søholt skrev en glimrende kronikk i Adressa 10.02.21 under overskriften, «Er ett museum bedre enn to?» De minnet om kvalitetene som ligger i de eksisterende museene og vil heller beholde dem. Er det virkelig behov for et nytt museum, eller er det behov for et større fjernlager?

Dersom vi likevel ender opp med et nytt og stort kunstmuseum, må det ikke nødvendigvis ligge på Leütenhaven. Det finnes også andre og gode alternativer, til og med integrert i rådhuset, hvor rådhusparken på baksiden kan inngå som et aktivum. Da ligger Leütenhaven der fortsatt åpen og tilgjengelig for KAMD og gjerne med studentboliger i nærheten. Når vil NTNU lære av Cambridge og Oxford, Harvard og Yale?

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!

På forsiden nå