Ap svarer Venstre: Våre reformer skal løse problemer

Toppkandidatene Ingvild Kjerkol og Eva Kristin Hansen svarer på utfordringen fra Venstre, ved Jon Gunnes og Andre Skjelstad.   Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Dette er et svar på Venstres utfordring til Ap om reformer.

Mens regjeringens reformer skaper problemer, skal Arbeiderpartiets reformer løse problemer. Dette er den viktigste forskjellen på reformpolitikken til Arbeiderpartiet og de borgerlige.

Andre Skjelstad og Jon Gunnes hevder i innlegg 14. april at Arbeiderpartiet er en «reformsinke» fordi vi ikke vil være med på Venstres store prosjekt: En mer liberal ruspolitikk. For Arbeiderpartiet vil gode løsninger alltid være viktigere enn Venstres merkelapper.

LES OGSÅ: Venstre utfordrer Ap: Moderne reformparti eller reformsinke?Vi mener regjeringens rusreform ikke skiller mellom tungt misbruk og unges eksperimentering med rus. Derfor landet Aps landsmøte på en god løsning: Vi vil opprettholde et generelt forbud mot narkotika, men de tyngste rusavhengige skal møtes med god helsehjelp i stedet for straff. Terskelen for å bruke narkotika for unge førstegangsbrukere blir for lav med Venstres reform. Vi må legge til rette for ungdomsmiljøer hvor det er lett å si nei til rus.

Skjelstad og Gunnes har rett i at Ap har vært den sterkeste drivkraften for viktige reformer. Det vil vi fortsette å være. Vi er opptatt av reformer som skaper løsninger for vanlige folk. Regjeringens reformer skaper dessverre mer problemer enn løsninger. Derfor kommer det harde krav om å reversere reformene deres. Dette er mislykket reformpolitikk.

Barnehagereformen i 2005 er en av de store reformene fra sist Ap satt i regjering. Ingen snakker i dag om å reversere garantert barnehageplass og makspris. Dette var en god reform som løste vanlige folk sine problemer. Denne reformen vil vi utvide etter valget, ved å tilby gratis SFO til førsteklassinger.

Dette står i kontrast til venstres reformer som skaper stor misnøye, og det er sterke krav om å reversere. Det er skuffelse over politireformen som har avviklet lensmannen her i landet. Regjeringens høgskolereform har presset fram et distriktsopprør innen høyere utdanning. Og vi må huske på: Skattereformen deres har ført til en massiv flytting av penger fra felleskassa til de som har mest fra før. Gode fradragsordninger for vanlige arbeidsfolk er også fjernet.

Noen av Aps reformer som ble vedtatt på landsmøtet er: Gratis SFO-tilbud til førsteklassinger. En heltidsreform som styrker arbeidsfolks rett til heltid. En Nav-reform som skal gjøre Nav mer oppsøkende, særlig overfor unge arbeidsledige.

Ap er fortsatt et viktig reformparti. Men reformene våre skal løse – ikke skape – problemer for folk.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå