Bystyrets feil i E6-saken var ikke «banal»

Besteforelderens klimaaksjon fortsetter kampen mot Nye Veiers gigantiske motorveiplaner mellom Ulsberg og Steinkjer, skriver et av medlemmene.  Foto: Nye veier

Saken oppdateres.

I Adressa den 1.4. 2020 kom Ingrid Skjøtskift (H) med kraftig kritikk av kommunedirektøren og Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) for saksframstillingen og klagebehandlingen av ny reguleringsplan for E6, Ranheim-Væretunnelen. Hun karakteriserte kommunens saksbehandlingsfeil som «banal».

LES OGSÅ: Regjeringen vil at Nye Veier skal bygge mer E6 Trøndelag

Statsforvalteren konkluderte med å oppheve vedtaket etter en meget saklig og grundig juridisk gjennomgang. Det virker ikke uten betydning når det påpekes følgende: « … med andre ord er vi ikke i stand til å utelukke at bystyret har lagt vekt på utenforliggende og/eller usaklige hensyn da planvedtaket ble truffet».

Etter min mening er for eksempel bystyrets henvisning til en statlig investering på ti milliarder i Trondheimsregionen et utenforliggende hensyn i reguleringssaken. (Tilsvarende skal ikke privatøkonomiske forhold vektlegges når kommunen regulerer boligområder). I tillegg kan det stilles spørsmål om hvor stor andel av dette beløpet som havner i Sverige og Spania, der hovedentreprenørene har sete.

LES OGSÅ: Øystein kan få nye E6 100 meter fra hytta

Statsforvalteren gir heller ikke bystyret medhold i at kommunedirektøren bare har vektlagt negative konsekvenser av motorvei-prosjektet. I alle saksframlegg er det henvist til at Nye Veiers formål er å oppnå vesentlig økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet og trafikksikkerhet. Når det til slutt viser seg at samfunnsnytten er negativ og at det ikke kan dokumenteres at trafikksikkerheten øker, er det logisk at kommunedirektøren fraråder planen.

Når planen nå behandles på nytt, begrunner fortsatt det politiske flertallet sitt standpunkt med økt netto samfunnsnytte. De henviser til Nye Veiers notat fra 6. juni 2020 selv om disse tallene senere er korrigert og resultatet ble negativt. For å sukre forslaget henstilles det til Nye Veier AS om å redusere prosjektets klimagassutslipp i byggefasen med 30 prosent. Dette er ønsketenking og vil uansett være underordnet den store økningen av klimagassutslipp som økt trafikkmengde og økt hastighet forårsaker.

LES OGSÅ: Statsforvalteren slakter bystyrevedtak om E6 – krever ny behandling

Nye Veier bagatelliserer generelt klimagassutslippene ved å henvise til økningen av nullutslippskjøretøy. Men selv om andelen elektriske personbiler øker, er dette helt urealistisk når det gjelder veksten av tunge kjøretøy som fortsatt vil ha dieselmotor. Enda mer uforståelig er det når flertallet vil kompensere de uheldige virkningene av økt biltrafikk, med å innføre tiltak for å hindre veksten i trafikken for å nå målet i byvekstavtalen.

Førstkommende onsdag skal bystyret behandle saken på nytt og sannsynligvis vedta ny reguleringsplan for delstrekningen i Trondheim. Men for oss i Besteforelderens klimaaksjon fortsetter kampen mot Nye Veiers gigantiske motorveiplaner mellom Ulsberg og Steinkjer (og ellers i landet) – veier med fatale miljøkonsekvenser.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå