Hva med de som ikke får læreplass?

Regjeringens forslag om å innføre en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud, vil gi et tydelig signal om at læreplass er målet, , skriver leder i Venstre Guri Melby.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Hvert år står flere tusen elever uten læreplass. I 2020 gjaldt det 4400 ungdommer. Vi må ha en politikk som tar innover seg virkeligheten til disse elevene. Regjeringens mål er at så mange som overhodet mulig skal få læreplass. Det vil vi fortsette å jobbe for fremover. Derfor skal vi lage en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser med partene i arbeidslivet, og vi skal videreutvikle lærlingklausulen. Lærlingklausulen stiller krav til bruk av lærlinger i offentlige anbud, og har bidratt til 640 flere læreplasser siden den ble innført i 2017. I tillegg ønsker vi at elevene skal bli bedre forberedt gjennom opplæringen, før de går ut i lære.

LES OGSÅ: Fullføringsreformen: En svekkelse av statusen til fag- og svennebrev

Likevel vil det være noen som ikke får læreplass. Derfor har vi, i Fullføringsreformen, foreslått en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud. I et innlegg stiller Nelfo Trøndelag seg skeptiske til forslaget. Elever som ikke får læreplass, har i dag rett på Vg3 i skole. Det er vesentlige mangler ved dagens tilbud – både når det gjelder varighet, når tilbudet starter opp, og hvordan tilbudet er organisert. Derfor har regjeringen bevilget 200 millioner kroner for å lage et tilbud med bedre kvalitet.

LES OGSÅ: Guri Melby (V): Vi ønsker en bred debatt om fagene i skolen

Tilbudet er nå under utvikling. Organisering, finansiering og innhold i tilbudet skal utformes sammen med partene i arbeidslivet, fylkeskommunene og lærer- og elevorganisasjoner. Innspillene fra arbeidslivsorganisasjonene er en viktig del av arbeidet. Noe vet vi allerede. Elevene skal følge samme læreplan som lærlinger i bedrift, ha praksis i bedrift og de vil møte de samme kravene til sluttkompetansen i fag- eller svenneprøven som lærlingene i faget. Målet er en opplæring som gjør elevene klare for livet som fagarbeider i bedrift. Tilbudet skal heller ikke være en del av det ordinære tilbudet som elevene kan søke seg til. Lærlingordningen skal være førstevalget for dem som ønsker seg et fag- eller svennebrev.

Nelfo Trøndelag mener behovet i arbeidslivet alltid må veie tyngst, i en prioritering om opprettelse eller nedleggelse av klasser. Dimensjonering er utfordrende, og fylkeskommunene må balanserer ulike interesser og behov. Hensyn til fremtidige behov i arbeidslivet og tilgang på læreplasser står sentralt. Samtidig kan vi ikke se helt bort fra elevenes ønsker. Analyser fra SSB viser at de som får førsteønsket sitt oppfylt, oftere fullfører.

Les også kronikken: Yrkesfag – et smart valg

Opplæringslovsutvalget har foreslått å lovfeste at fylkeskommunene skal legge stor vekt på hvilken kompetanse samfunnet trenger. Forslaget skal vurderes i arbeidet med ny opplæringslov, som etter planen, skal på høring rett etter sommeren.

Noen ganger kan man få et inntrykk av at hele læreplassproblemet løses hvis vi dimensjonerer riktig. Og at det innebærer å ha like mange skoleplasser i år som det var læreplasser i fjor. Men kompetansebehov kan variere både på kort og lang sikt. Det har ikke minst koronakrisen vist oss. Det kan for eksempel være et stort behov for arbeidskraft i bransjer, som på grunn av korona ikke kan ta inn lærlinger akkurat nå.

Beregninger fra SSB viser at vi kan komme til å mangle nesten 90 000 fagarbeidere om knappe femten år. Allerede i dag viser NHOs kompetansebarometer et stort behov for fagarbeidere. Samtidig er frafallet størst nettopp på yrkesfag. Elever som begynner på et yrkesfaglig utdanningsprogram, skal vite at de kan fullføre med en verdsatt kompetanse uten mye venting, usikkerhet og store forsinkelser. Det mener jeg vil øke, ikke svekke statusen til yrkesfag. Regjeringens forslag om å innføre en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud, vil gi et tydelig signal om at læreplass er målet, og samtidig gi elevene større sikkerhet for sin progresjon.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå