Stenging av Skansen bro i hele sommer

Birger og sønnen Håvard Thoresen om bord i selbåren ved Kanalen. Innleggsforfatteren er bekymret for stengingen av Skansen bro i hele sommer.  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Jeg leser av oppslag i både Adresseavisen og Nidaros, at Bane Nor mener de har god dialog og har tatt alle mulige hensyn når de har vedtatt å stenge så godt som all næringsvirksomhet i Kanalen hele sommersesongen i år. Dette er med respekt å melde ikke sant. Personlig fikk jeg først høre om stengingen i en kort e-post fra Trondheim Havn den 16. april i år!

LES OGSÅ: Frykter milliontap når denne brua stenges

Det er helt åpenbart behov for vedlikehold av bruene for at de skal fortsette å fungere. Jeg stiller imidlertid spørsmål ved om det faktisk er helt nødvendig at alt vedlikeholdet må foregå i sommersesongen, og dermed blokkere for båttrafikken og virksomheter som er avhengig av denne. Det er jo ikke sånn at skip og oljeinstallasjoner i Arktis blir tauet til Syden hver gang de skal ha litt maling. Det må finnes bedre løsninger på overflatebehandling enn å vente på godt og varmt vær.

LES OGSÅ: Stenger to bruer for rehabilitering

Undertegnede driver en liten charterbåtvirksomhet med M/Y Spiti fra Kanalen. Det forrige året har lagt sterke begrensninger på vår aktivitet. En sesong nå med mildere smittetiltak og økende trafikk er helt nødvendig for at vi skal kunne fortsette virksomheten. Da sier det seg selv at å bli overrasket av en slik melding om total nedstengning hele sesongen, er ganske frustrerende.

For noen av oss vil etablering av midlertidige båtplasser på utsiden av bruene kunne vært tiltak godt nok. Det har imidlertid ikke kommet frem noe informasjon om at dette er aktuelt. Trondheim Havn har jo ikke hundrevis av ekstra kaiplasser på lager, som kan brukes på så kort varsel. Her blir det kamp om plassene. Hvem skal avgjøre hvem som skal få plass og ikke? Bane Nor? Trondheim Havn? Skal det måles i båtstørrelse, i kroner og øre eller tas andre hensyn? Har Bane Nor en plan for dette?

Og hva med alle de som driver sin faste virksomhet i Kanalen? Denne belastningen i tillegg til de tiltakene som allerede gjelder i forbindelse med pandemien, kan jo være nok til å knekke ryggen på selv de sterkeste virksomhetene. Fordelt over bedriftene og foreningene i Kanalen er det snakk om mange millioner kroner i tapt omsetning om det ikke gjøres endringer i planene og settes i gang mottiltak. Har Bane Nor en plan for dette?

Det er helt uforsvarlig for andre enn de sterkeste motorbåtene å gå ut Kanalen og Nidelva. Det er sterk strøm, trangt, mange hindringer og store masser i bevegelse når større båter skal manøvrere der. Om eventuelle bruåpninger skjer på galt tidspunkt i forhold til tidevann, vil dette medføre stor risiko. Verkstedene i kanalen vil jo også få inn båter som kanskje nettopp mangler slik motorkraft og muligens må slepes i tillegg.

Alle som har virksomhet i dette området vet jo at det er et puslespill uten like å få til bruåpning andre veien. Erfaringsmessig er ingen av disse bruene av de mest driftssikre. Vi har jo opplevd at tre av fem bruer har sluttet å virke etter en kriseåpning for utslipp av et fiskefartøy for en tid tilbake. Det virker temmelig naivt av Bane Nor å tro at man vil klare å opprettholde et åpningsregime for alle disse bruene over en så lang periode.

Når brannvesen, politi, Trondheim Havn, vegtrafikksentral, Trondheim kommune, AtB, Bane Nor og flo og fjære må spille på lag samtidig, har jeg liten tro på at dette kommer til å foregå særlig ofte. Og hva hvis en av bruene svikter mens båter befinner seg midt mellom to av dem? Har Bane Nor en plan for det?

Ravnkloløpet som jo må brukes mye mer i forbindelse med en stenging, kommer brått ut i Brattørabassenget. Her er det uoversiktlig. Med kraftig økt småbåttrafikk der vil det skape usikre situasjoner for både hurtigbåter, Munkholmbåtene og losbåten som går inn og ut til alle døgnets tider. Etter alt å dømme vil Brattørabassenget i tillegg være overfylt med båter. Har Bane Nor en plan for det?

Ikke det nei? Kanskje har dere ikke hatt god nok dialog med de rammede aktørene, og kanskje har dere ikke tatt alle mulige hensyn? Skansen bru har stått siden 1918 og virket mesteparten av tiden. Det blir nok ikke en dramatisk forverring om Bane Nor utsetter vedlikeholdet enda litt, planlegger bedre, faktisk går i dialog, og faktisk tar hensyn til de berørte.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå