Gratulerer med brannfolkenes dag!

Brannvesenet er ofte først ut ved en ulykke og brannfolkene er også mer utsatt for kreft enn andre yrkesgrupper. Derfor må de beholde særladersgrensen, skriver Fagforbundet.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Fagforbundet Trøndelag gratulerer brannfolket med dagen. Brannfolket gjør en utrolig viktig jobb, og fortjener kun det beste av hva arbeidslivet har å by på. Men vi kan ikke gratulere brannfolket med dagen uten å snakke politikk. Det har vært mange kamper opp igjennom tidene, og nå brenner det igjen! Regjeringen ønsker å fjerne særaldersgrensene, og dette bør stanses. Det er uforståelig for Fagforbundet at regjeringen nå mener at det skal straffe seg å jobbe i et yrke hvor det er dårligere forutsetninger for å stå lenge i stilling.

LES OGSÅ: Endring av aldersgrenser i LO kan avgjøre hvem som blir LO-leder

En rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at Brann og redning var først i 53 prosent av tilfellene i 2018. Til sammenligning var ambulansetjenesten først 22 prosent av tilfellene, og politiet først i 16 prosent av tilfellene. Fortsetter utviklingen med at brannvesenet skal ta på seg helse- og politioppgaver, er det mange som mener at det vil bli vanskeligere å rekruttere folk i årene som kommer. En opplagt årsak til utviklingen er at brannvesenet er den mest desentraliserte tjenesten, sammenlignet med politi og helse.

LES OGSÅ: Alle i staten skal få jobbe til de blir 70 år

Brannregelverket sier at den som leder brannvesenet, skal ivareta både ledelse og ordensmyndighet på et skadested inntil politiet overtar. Det må være svært belastende å være først på stedet og vente på at ressursene med den rette kompetansen kommer. Brannfolk utsetter seg for farlig røyk, ekstreme temperaturforskjeller og drepende flammer.

Yrkesgruppen er mer utsatt enn andre for blant annet kreft. Ifølge tall fra Kreftregisteret har brannkonstabler i Norden seks prosent høyere risiko for alle krefttyper samlet, sammenlignet med befolkningen. I Norge har denne yrkesgruppen imidlertid 20 prosent høyere risiko enn gjennomsnittlig befolkning. Hver fjerde brannkonstabel rammes av kreft. Fagforbundet har hatt stort fokus på kreftfaren i brannyrket, både med erstatningssaker for brannkonstabler rammet av kreft, endring av rutiner og for å få bygd lokaler med rene og skitne soner.

LES OGSÅ: Rettferdig pensjon? Hvor ufin går det an å være?

I statsråd 9. april 2021 gikk regjeringen inn for å fjerne plikten 200 000 offentlig ansatte har til å gå av med pensjon tidligere enn andre. Brannfolket er en av flere yrkesgrupper som, dersom forslaget går igjennom, blir rammet av dette. I februar i 2020 ble brudd i forhandlingene om særaldersgrensene mellom regjeringen og arbeidslivets parter. LO sa nei til regjeringens forslag da det vil innebære at særaldersgrensene i praksis vil bli avviklet over tid. Dette bruddet har altså arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen tolket dit hen at han nå mener det er Stortinget som skal avgjøre 200 000 offentlig ansattes fremtid. Et direkte brudd på det norske trepartssamarbeidet!

Begrunnelsen for særaldersgrenser er todelt. For det første gjelder det arbeidstakere som har store fysiske eller psykiske belastninger i jobben. Den andre begrunnelsen er at jobben krever fysiske eller mentale ferdigheter som vanligvis blir dårligere med alderen. Å fjerne plikten til å fratre, vil medføre at man fjerner det viktigste argumentet for at personer som går av med særaldersgrense, skal beholde en relativt god pensjon.

Særaldersgrensene skal sikre de som ikke kan stå lenge i arbeid i enkelte sektorer. Aldersgrensen skal sikre de som ikke kan, og kanskje ikke bør stå lengre, ikke de som kan jobbe lengre! Særaldersgrensene sikrer i dag anstendighet for den store majoritet av det arbeidsfolk. Enkelte vil alltid kunne jobbe lengre, men dette er langt ifra det store flertallet. Særaldersgrensene ble til for sikkerheten til de ansatte, men også for samfunnet som helhet. Vi kan ikke legge opp til at samfunnskritiske yrker presses til å jobbe lengre enn det de har helse til.

Brann- og redningstjenesten har høy tillit i befolkningen, og vi vet med dagens ordning at de er 100 prosent skjerpet når de er på jobb. Hvorfor vil høyresiden rokke ved dette? Er ikke sikkerheten til arbeiderne, befolkningen og samfunnet for øvrig, viktig nok?

Fagforbundets syn er at særaldersgrensene er begrunnet i samfunnssikkerhet, sikkerhet på jobb, helse eller andre viktige forhold. Det er ikke bare en rettighet til å kunne gå av når helsa ikke er god nok – det handler også om at de som er i arbeid i krevende yrker, skal vite at deres kollegaer kan yte 100 prosent. Ved å fortsette å jobbe ut over aldersgrensen, kan kollegers liv og helse settes på spill i mange yrker – ikke bare innenfor brann- og redning!

Løsningen er ikke at politikerne på Stortinget skal avgjøre om plikten til å fratre skal fjernes, og dermed tvinge ansatte til å jobbe lenger for å få en akseptabel pensjon ved 67 år. Torbjørn Røe Isaksen; ta til fornuft. Gå tilbake til forhandlingsbordet med partene i arbeidslivet hvor denne saken hører hjemme! Bevar særaldersgrensene!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook

På forsiden nå