Kostnadene til jernbanen har dere overlatt til neste regjering, Gunnes

Jernbanereformen har gitt oss flere folk på kontor og flere direktører, mens det har blitt mindre folk på selve sporet, skriver Kirsti Leirtrø (Ap).  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Jon Gunnes svarer på Eric Bergets innlegg med å påberope seg en storstilt satsning på trøndersk jernbane. Men uten å nevne det Eric Berget tar opp, nemlig det rotet regjeringa etterlater seg ved den såkalte jernbanereformen, etter New Publicmanagement ideologi. Gunnes burde heller ha svart på hvordan det kan ha seg at selv de som jobber i jernbanen, sliter med å skjønne hvem som har ansvar for hva, og om noen tar ansvar!

LES OGSÅ: Valget må bli et sporskifte

  • Hvordan kan det bli bedre jernbane av at renholdere blir satt ut på anbud og må gå ned i lønn for å få beholde jobben sin?
  • Hvordan kan det bli bedre jernbanekompetanse i Norge når teknisk fagmiljø smuldrer bort fordi de er satt ut på anbud, splittes opp, og i tillegg må leie egne lokaler?
  • Når de som vedlikeholder skinnegangen har skiftet arbeidsgiver fire ganger på få år?
  • Når de reisende ikke vet hvor de kan få kjøpt billett, billettprisen har doblet seg, for ikke å snakke om hvor en skal få refundert en billett?

Det er de som har skoen på, som vet best hvor den trykker. Gunnes burde lytte til de ansatte som ser konsekvensen av regjeringas ideologi og privatiseringsiver hver dag. Jernbanereformen har gitt oss flere folk på kontor og flere direktører, mens det har blitt mindre folk på selve sporet. Det er arbeidsfolk som tar belastningen og kostnadene ved regjeringas ideologi. Vi vet at ansatte som har medbestemmelse, forutsigbarhet og trygghet for og i arbeid gir oss den beste jernbanen.

Hva er da situasjonen i Trøndelag?

  • Det har ikke gått et godstog på Meråkerbanen på årevis, og det vil det heller ikke gjøre på flere år.
  • Vi skal få 14 nye togsett, men ikke flere enn de som går i dag.
  • De skal finansieres ved delvis låneopptak og skal leies ut av Norske Tog til svenske SJ.
  • Vedlikehold av togsettene er satt ut på anbud av SJ, reinholdet likeså. Når alt dette papirarbeidet er ferdig, så skal strekningene ut på anbud igjen.
  • Det blir ikke to tog i timen før i 2032 med den innsatsen dagens regjering har lagt ned, og vi vil fortsatt kjøre på diesel i mange år enda, både på Rørosbanen og Trønderbanen.
  • Det er ikke mange millioner kroner Høyre og Venstre har gitt trøndersk jernbane i de åtte årene de har styrt, men de har lovet mange milliarder.

Nylig fikk vi en utredning om situasjonen for norsk jernbane fra Norske Ingeniørers forening. De beskriver situasjonen slik i 2021: Bevilgningsnivået for jernbane har vært lavt i mange år, men fra rundt 2007 har bevilgningene økt hvert år både til investeringer, vedlikehold og fornying. Behovet har derimot økt, slik at vedlikeholdsetterslepet samlet sett har gått opp. Punktligheten til togtrafikken har vært stabil eller svakt økende de siste ti år, men har gått noe tilbake igjen i 2018 og 2019 og ligger noe under målet på 90 prosent. For godstog har punktligheten ligget langt under målet i mange år.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå