Dyrt forslag for ny godsterminal fra MDG

Godsterminal: MDG-politiker Ask Ibsen Lindal mener offentlig privat samarbeid er løsningen for å komme i gang med en ny, samlet godsterminal på Heggstadmoen. Til høyre er Hege Salthella, terminalkontrollør i Cargonet.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

  • Roger A Hammer , Heimdal Arbeiderlag
  • Eva Kristin Hansen 1. Kandidat Stortinget Ap
  • Kirsti Leirtrø, 3. Kandidat Stortinget Ap
  • Roar Aas, gruppeleder Trondheim AP

Ask Ibsen Lindal, MDGs energipolitisk talsperson, vil at Trondheims godsterminal skal finansieres på dyrest mulig måte, samtidig som at private selskaper skal sitte igjen med fortjeneste som felleskapet i må betale på i flere 10 år. Lindals forslag til finansiering er altså gjennom OPS (offentlig-privat samarbeid), som betyr at staten «låner» penger av private for å finansiere prosjekter. Det betyr også at staten må betale dette tilbake, med renter og påslag. De fleste vet vel at det er det dyrere å kjøpe på avbetaling enn å betale kontant, samt at det offentlige får billigere lån enn private bedrifter. I dette er det altså ikke bare Heimdals beboere som skal betale prisen, men hele fellesskapet.

LES PÅ MN24: Forslag for å løse godsfloken

De eventuelle investorene, og banker som skal stille med kapital til OPS, må ta høyde for kostnadsoverskridelser, og med et risikopåslag for avkastning og rente. I Lindals forslag listes Schenker, Posten/Bring og Post Nord, Asko (Norgesgruppen), Rema og Coop opp, som altså i flere 10 år skal sko seg på fellesskapets midler. Alle skjønner jo at disse selskapene gjør dette med den hensikt å tjene penger. Det er altså en slags «privatiseringstanke» i dette, hvor det vil være disse selskapene som sitter igjen i en vinn-vinn situasjon. Dette er tradisjonell Høyre og Frp politikk. Som med mye annen høyrepolitikk, fører dette til at de ekstra kostnadene blir skjøvet frem i tid, og neste generasjon må betale prisen.

LES OGSÅ: Tidligere debattinnlegg: MDGs utstrakte hånd er et knyttneveslag

Et annet fordyrende forslag til finansiering, er kontaineravgiften. Den vil være en slags form for «bompengefinansiering» som vil gi ytterligere økte kostnader, da det som kjent ikke er gratis å kreve inn penger. Lindal trekker også fram salgsinntekten fra salget av tomta på Brattøra. Den vil uansett ligge der, uavhengig av måten en ny terminal finansieres på, eller for den saks skyld, hvor terminalen vil være lokalisert.

Til slutt legger Lindal inn et premiss om gjennomkjøringsterminal langt fram i tid. I Jernbaneverkets Forenklet utredning med to alternativer på Heggstadmoen terminal (K02-30 Utredning av Heggstadmoen) finnes det ingen alternativ for gjennomkjøringsterminal, da det kun er mulig som sekketerminal. Vi vil tro at det er grunn til dette, og at en ny utredning på noe som allerede er forkastet, vil legge enda flere utgifter til Lindals forlag, og som han prøver å gjøre mindre skummelt med å si at dette hører framtiden til. En ny trase for ut/innkjøring til/fra gjennomkjøringsterminal på Heggstadmoen, vil fordyre forslaget ytterligere, sannsynligvis ganske mye, da ny trase sannsynligvis vil møte de samme utfordringene som på Torgård, og ved bygging av ny E6. Sporet vil i så fall måtte forlenges ved Tines sentrallager, og føres over E6, og fortsette langs åkrene sør for Torgård. Utfordringene vil sannsynlig også ligge mye i høydeforskjellene som i området Heggstadmoen er rundt 50 meter på en km.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Det er heller ingen hemmelighet at det er store utfordringer med grunnforhold i området Leinstrand, Skjetlein og Heggstadmoen. I forbindelse med bygging av ny E6 til Melhus ble det satt i gang et omfattende kalk- og sementstabilisering av kvikkleireområdene i de aktuelle områdene. Jobben var den største i sitt slag i Norge noen gang og kostet sine millioner. Fra før er det utført et omfattende sikringstiltak langs Heimdalsvegen mellom Klett og Heimdal i forbindelse med ny gang- og sykkelveg. Dette var heller ikke gratisarbeid, og det er vel sannsynlig at en ny togtrase gjennom det samme område må stabiliseres på tilsvarende måte? Kanskje vi de totale kostnadene tilslutt bli like høye som Torgård?

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

På forsiden nå