KS må ta ansvar - verdsett jobben vi gjør i form av lønn! 

Hvem skal stå for velferdstjenestene om kommende generasjoner velger utdanning til yrker som gir høyere lønn? spør Hege Sletvold Slørdahl, Fylkesstyremedlem for Utdanningsforbundet Trøndelag 

Saken oppdateres.

Unio er i streik, for første gang siden 2012, og første gang i et mellomoppgjør.

Det er mange grunner til at vi nå er i streik og hovedårsaken er flere års etterslep med veldig svak lønnsutvikling for noen, og et lavt lønnsnivå for andre av UNIO sine grupper. I tillegg opplevde vi i fjor det jeg oppfatter som et svik i den solidariteten vi alle ble bedt om å utvise i denne vanskelige pandemitiden.

LES OGSÅ: Innlegg fra AUF om streiken: Første steg på en lang vei

Jeg ble utdannet førskolelærer i 1997, en tittel som nå heter barnehagelærer. Grunnen til at jeg valgte den utdanningen var ikke lønnen. På den tiden hadde jeg ikke oversikt over hvilke yrker som ville gi hva i lønn, men jeg trivdes og trives fremdeles veldig godt med å jobbe med mennesker og er spesielt opptatt av barns lek, danning, læring og relasjonsarbeid.

Lite visste jeg da at barnehagelærerne er en av yrkesgruppene som har lavest lønnsnivå blant høgskolegruppene, og at jeg år etter år skulle oppleve et budskap om at det ikke er offentlig sektor som står for verdiskapningen i Norge. Vi selger jo ingenting, men koster mye. Det virker dessverre på meg som det å jobbe med mennesker ikke anses som viktig verdiskapning for samfunnet.

LES OGSÅ: Streik: Fordi vi «fortjener» det? Debatten raser når man bare leser titler

I alle år har jeg hørt at offentlig sektor må ta ansvar, det blir så dyrt for Norge om vi skulle fått lønn på lik linje med tilsvarende yrker i privat sektor. Et argument har også vært at vi har så gode pensjonsordninger i det offentlige. Det stemmer heller ikke lengre. Så hvordan rekruttere til disse yrkene da? Og hvordan beholde dem vi har?

Vi mister gode lærere til andre yrker, mange barnehagelærere og sykepleiere faller ut fra yrkeslivet lenge før de når pensjonsalder og sykefraværet er skyhøyt. I tillegg skal vi godta at vi får en lavere lønnsutvikling enn privat sektor? Tilbudet i år ligger riktig nok på estimert prisvekst, men de faktiske tallene vet vi ikke enda, og tilbudet vil uansett ikke kompensere for den reallønnsnedgangen vi hadde fjor.

På hvilken måte vil dere hevde dere som en attraktiv arbeidsgiver og greie å rekruttere folk til disse yrkene, KS?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Tenk om de kommende generasjoner studenter velger utdanning til yrker som gir høyere lønnsuttelling enn i velferdstjenestene våre? Kanskje ser vi allerede denne tendensen i de synkende søkertallene til lærerutdanningene og store rekrutteringsutfordringer av kvalifiserte sykepleiere, lærere i barnehage og skole med flere. Hvem skal da stå for velferdstjenestene?

Det er stort behov for arbeidskraft med god kompetanse og høy utdanning over hele Norge. Utdanning koster, og lønna må stå i forhold til det.

Og hvem skal utdanne disse arbeidstakerne? Hvem skal sørge for at vi fortsatt skal ha et velfungerende samfunn, med godt kvalifisert arbeidskraft om vi ikke har kvalifiserte lærere i barnehager, grunnskoler og videregående skoler?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

KS ser ikke ut til å ta dette på alvor. Frontfaget landet i fjor på et snitt på 2,2% der blant annet varehandelen, og finansnæringen fikk betydelig høyere lønnstillegg, mens offentlig sektor (velferdstjenestene) fikk 1,7%. og våre grupper faktisk helt ned i 1,5%. Det vil si en reallønnsnedgang i et år som har vært mere krevende enn noen gang tidligere.

Året har bestått av stadige endringer og flere arbeidsoppgaver med hensyn til smitteverntiltak som vasking og desinfisering, i tillegg til at man skal ivareta rammeplanens/opplæringslovens krav og være en trygghet for usikre foreldre og barn.

Når vi får et tilbud fra KS som på ingen måte kompenserer for skjevheten fra fjorårets oppgjør, ja så ble vi tvunget ut i en streik som ingen av oss ønsker. Vi ønsker at arbeidsgiver tar oss på alvor og verdsetter den jobben vi gjør hver dag - i form av en lønnsutvikling på lik linje med privat sektor. Klapp på skuldra og skryt av at vi står på betaler ikke regningene våre og det fører heller ikke til økt rekruttering til velferdstjenestene våre. Nå må KS ta ansvaret for den verdien offentlig sektor faktisk skaper hver dag!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!


Kampen om trønderbenken Øyvind Håbrekke (KrF)Kreditering: Rune Petter Ness

På forsiden nå