La alle seriøse aktører få bidra med arbeidskraft

En ny rapport tegner et alvorlig bilde av konsekvensene dersom norske virksomheter fratas muligheten til å leie inn arbeidskraft når de har behov for det, skriver representanter for bemanningsbransjen.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

For trøndersk næringsliv vil mangel på arbeidskraft og kompetanse bli en av de mest fremtredende utfordringene etter koronapandemien. Trøndelag har et spennende og variert næringsliv, som også er aktører i et globalt marked – og som derfor er i en internasjonal konkurranse og er avhengig av lønnsomhet.

LES OGSÅ: Jeg blir provosert når ordføreren beskylder vikarer for å være et problem

Havbruksnæringen i regionen har vært i sterk vekst. Vi har et konkurransefortrinn med god dyrevelferd, et rent og rikt hav – og ikke minst sterke kompetansemiljøer i næringen og i akademia. Verftene i regionen bygger skip og vi leverer også til olje- og gassnæringen, både nasjonalt og internasjonalt. Stadig flere har fått øynene opp for trøndersk matkultur og reiseliv. Alt dette er eksempler på næringer som også må få gode rammevilkår for vekst fremover – slik at vi opprettholder og utvikler flere arbeidsplasser i regionen vår.

LES OGSÅ: Ledere i bemanningsbransjen frustrerte over å bli stemplet

Vi er derfor dypt bekymret for at det i en situasjon der vi skal gjenreise norsk økonomi og sørge for flere arbeidsplasser, påføres ytterligere restriksjoner mot bemanningsbransjen. Noen partier har til og med tatt til orde for å forby hele bransjen, altså å gjøre det forbudt for norske virksomheter å leie inn arbeidskraft fra profesjonelle bemanningsbyråer. Både bemanningsbransjen, politikerne og det øvrige arbeidsliv er nok enige i at vi er avhengig av at arbeidsplassen er et trygt og godt sted å være for at vi skal få til den veksten og stabiliteten vi må ha.

LES OGSÅ: Svarer Ap: Det er ikke riktig å kalle dette et løsarbeidersamfunn

Våre folk er fast ansatt hos oss og leies ut til ulike bedrifter som har behov for ekstra arbeidskraft i perioder. Det er flere årsaker til at bedrifter har behov for dette. Vi ser nå flere oppslag fra reiselivet som trenger sesongarbeidskraft i høysesong, det kan være verftet som har fått inn en stor ordre eller en produksjonstopp i næringsmiddelindustri og matproduksjon. Vi erstatter ikke faste ansatte, men vi gir næringslivet ekstra arbeidskraft i ekstraordinære situasjoner.

En ny rapport fra Menon Economics, «Verdien av bemanningsbransjen», tegner et alvorlig bilde av konsekvensene dersom norske virksomheter fratas muligheten til å leie inn arbeidskraft når de har behov for det. Rapporten understreker at dette vil være spesielt krevende for virksomheter i distriktene. En konsekvens vil være konkurser, økt bruk av entreprise og utenlandske underleverandører eller at virksomhetene outsourcer flere oppgaver – noe som betyr at arbeidsplasser og kompetanse vil forsvinner ut av Trøndelag og ut av Norge. Når det gjelder bemanningsbransjens ansatte, så vil mange bli tvunget over i midlertidige stillinger fremfor å være fast ansatt i bemanningsbransjen.

Vi jobber hver eneste dag for å få flere personer inn i arbeidslivet – samtidig som vi gir norske virksomheter en nødvendig fleksibilitet. La derfor alle seriøse aktører bidra – slik at vi sammen skaper et trygt, godt og produktivt arbeidsliv.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook

På forsiden nå