Informer om sykdomsforløp, ikke antall smittede

Fryktbaserte artikler som innlegget til Kirksæther gir god oppslutning i kommentarfeltet, også kalt engasjement. Engasjement gir spredning, spredning gir klikk, skriver debattanten.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Dette er et svar på kortinnlegget av Elin Orvall Kirksæther: Slutt å si «mildt sykdomsforløp». Smitte er ikke synonymt med sykdom og død. Smitte er heller ikke det samme som det var i mars 2020, i forbindelse med covid-19. Smitte er naturlig.

Med en gradvis gjenåpning av landet, er det naturlig at det vil bli mer smitte. Som helseminister Bent Høie selv sa i pressemeldingen forrige uke: Vi er bedre rustet til å håndtere smitten nå og færre blir syke. I dag finnes det en vaksine mot viruset «SARS-CoV-2». De fleste i risikogruppene har nå fått tilbud om denne. Skal en tolke tallene over vaksinering etter aldersgruppe i Trondheim, har alle over 65 både fått tilbud og satt sin første dose av vaksinen.

Resultatet av det Kirksæther sier, er at vi skal glemme fakta og la oss skremme. Her har nyhetsbyråene et ansvar. Vi kaller gjerne media for en fjerde statsmakt. Det betyr ikke at de skal være et talerør for politikerne; de skal stille politikerne de kritiske spørsmålene. Dessverre selger frykt mer enn fornuft. Dette kommer tydelig frem på sosiale medier. Fryktbaserte artikler som innlegget til Kirksæther gir god oppslutning i kommentarfeltet, også kalt engasjement. Engasjement gir spredning, spredning gir klikk. Klikk gir salg.

Smitteverntiltak skal være forholdsmessige. Hvor mange blir faktisk syke i dag? Hvor lenge varer sykdommen og hvor mange dør? Dette må vurderes opp mot generell helse og livskvalitet til befolkningen som påvirkes av tiltakene. Svaret på de nevnte spørsmålene ovenfor gir et empirisk grunnlag for verdensbildet slik det er i dag. Grunnlaget må vurderes av politikere for politiske beslutninger, og det er dette vi ønsker informasjon om. Det krever at journalistene får stille de kritiske spørsmålene og utøver sitt samfunnsansvar, uten presset om salg.

Red.anm.: Endring langt inn 9. juni klokken 10.45: Debattanten signerer med tittel «kommunikasjonsrådgiver og tekstforfatter», da teksten gjenspeiler hans eget syn og ikke arbeidsgivers syn.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Hør også: Kampen om trønderbenken 4 juni

På forsiden nå