Meningsløst mot 7. klassinger

Espen Leirset synes det er meningsløst at sjuendeklassingene ikke får skoleavslutning på grunn av andre regler enn tiendeklassingene.  

Saken oppdateres.

Dette innlegget ble først publisert på Facebookprofilen til Espen Leirset. Gjengis med tillatelse.

Statsforvalteren har bestemt at ingen sjuendeklassinger i Trøndelag skal få ha en avslutning av barneskoletida. Et årskull barn har forberedt seg med øving i lang tid for å vise seg fram, men får kald skulder fra statlige myndigheter. Brev fra statsforvalteren til trønderske kommuner lagt inn nederst.

LES OGSÅ: Den «forbainna» ungdommen

Dette er meningsløst av flere grunner:

  • Sjuendeklassinger er ved en milepæl, likeens som tiendeklassinger. At deres avslutning er 'sosial', og tiendeklassinger er 'kulturell' - med påfølgende andre regler - er meningsløst.
  • Barna er sammen hver dag i sin kohort likevel, og vår skole har iallfall strukket seg langt for å legge til rette for en smittevennlig avslutning. Det er selvsagt fullt mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte.
  • Jeg er bekymret for tenkemåten som følger koronaen. Risikogrupper er vaksinert, pandemien er på hell - og unge i områder med lite smitte skal likevel fratas viktige markeringer i sine liv.
  • Brevet nedenfor er fra Statsforvalteren i Trøndelag, men jeg tolker det slik at det er nasjonalt bestemt at ingen sjuendeklassinger skal få ha avslutning i år. Det synes jeg er urimelig, på vegne av både barna og skolene som har planlagt dette i lang tid.

LES OGSÅ: Sander skal ha eksamen, men kommunens koronaregler gjør det vanskelig

Kjære Erna: La sjuendeklassingene få gjennomføre en viktig markering i deres liv, som de har øvd på i lang tid. La dem få minnes at de har lagt bak seg barneskolen, og ha sin lille markering i smittevennlige omgivelser.

"Brev fra Statsforvalteren til trønderske kommuner

Udir, Hdir og FHI har nå etter oppdrag fra HOD i felleskap tatt en ny vurdering og kommet med klare anbefalinger og presiseringer for hva som gjelder for avslutninger i barnehage og skole. Dette etter at disse kunne forstås og har vært tolket noe ulikt av de ulike instansene. De har også konkludert med at det ikke lages egne bestemmelser for barnehage- og skoleavslutninger.

Her er en kort oppsummering av hva det nå er enighet om:

Samlinger/avslutninger i barnehagen eller på skolen i normal åpningstid/skoletid kun for barn/elever innen faste kohorter er å regne som ordinær drift og dermed gjelder råd og regler i smittevernveilederne for disse (slik vi informerte om).

Avslutninger for barnehageavdelingen eller skoleklassen der også foreldre, søsken m.fl. kan delta, regnes som sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole og er dermed å betrakte som en privat sammenkomst på offentlig sted (jf. covid-19-forskriften § 13 første ledd), der man kan være 20 personer inne og 30 personer ute (nasjonale råd pr i dag). Hele kohorten/ klassen/ avdelingen, inkludert lærer/ ansatte som normalt er sammen med dem, kan likevel samles. I tillegg kan det være med så mange voksne som nødvendig for å gjennomføre avslutningen (jf. § 13a første ledd bokstav a, andre punktum). For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn. Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man vurdere å dele seg i to grupper med avslutning til forskjellig tid eller sted (for eksempel hvert sitt klasserom, hvert sitt sted utendørs m.v.).

Vitnemålsavslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS), samt seremoni for utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement (jf. § 13b) der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser (§ 13 b pkt b og c). Det er en forutsetning at det i hovedsak ikke foregår interaksjon mellom publikum og elevene under seremonien. Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen. I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement. Samlinger etter seremonien, ofte uformelle sosiale samlinger med matservering og tettere sosial kontakt, regnes som privat sammenkomst med den antallsbegrensning som ligger i det (jf. punkt 2 over)."

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå