Nærmer det seg slutten for nærskolen?

Regjeringa har lenge ønsket å fjerne muligheten fylkene har til å gi elevene en rett til å gå på sin nærskole, men det er ikke for seint å snu, skriver Utdanningsforbundet.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Skal nærskoleprinsippet videreføres i Trøndelag, eller vil regjeringa lykkes i å presse gjennom «fritt skolevalg»? Mye er fortsatt uklart og striden står om fylkenes mulighet til å selv kunne bestemme egen inntaksordning. Når situasjonen er så uavklart på nasjonalt nivå, er det desto viktigere at fylkestinget er tydelig på hva som skal ligge til grunn for tilbudsplanleggingen i vårt fylke i årene som kommer.

LES OGSÅ: Melby svarer: Elevene skal få friere skolevalg

15. juni samles fylkestinget på Røros til siste møte før sommeren. Da skal politikerne blant annet vedta nye mål for de videregående utdanningstilbudene i Trøndelag. Det handler om hvilke hensyn som skal tas når utdanningstilbud fordeles mellom skolene i de ulike regionene i fylket. Hvor skal for eksempel opplæring i restaurant og matfag tilbys, og hvilke skoler skal gi opplæring i industrifag?

Dagens mål ble bestemt da trøndelagsfylkene ble slått sammen tilbake i 2018. Det rødgrønne flertallet vedtok «nærskoleprinsippet» som en av de grunnleggende målsettingene for tilbudsstrukturen. Prinsippet sikrer at ungdom kommer inn på skolen som ligger nærmest der de bor, og er en viktig forutsetning for at de kan bo hjemme mens de tar videregående opplæring.

LES OGSÅ: En segregering av norske ungdommer og rasering av bygdene i Trøndelag

Regjeringa har lenge ønsket å fjerne muligheten fylkene har til å gi elevene en rett til å gå på sin nærskole. De har derfor presset frem en nasjonal karakterbasert inntaksordning, såkalt «fritt skolevalg». Elevene kan da søke seg til den skolen de ønsker og konkurrerer om plassen med andre elever basert på karakterer. Fylkeskommunene er allerede i gang med å forberede endringen, slik at ordningen kan gjennomføres fra høsten 2022.

Utdanningsforbundet har hele veien vært sterkt kritisk både til en slik karakterbasert inntaksordning og til måten regjeringa på ideologisk vis presser dette gjennom på. Vi mener det er viktig at elevene sikres likeverdige muligheter til utdanning. Inntaksordningen er med på å avgjøre hvilken utdanning og hvilken skole eleven kommer inn på, hvor lang reisevei eleven får og hvem eleven får gå sammen med. Det påvirker ungdommenes hverdag og muligheter videre i livet.

Se debatten om fritt skolevalg her: – Det er helt vilt!

  • «Fritt skolevalg» gir i realiteten fritt valg for elevene med de beste karakterene, mens de med dårligere karakterer må ta til takke med det de får.
  • Dette vil gi et enda større karakterpress i ungdomsskolen enn det vi allerede har i dag.
  • Det er også grunn til å tro at vi vil se en sentralisering av tilbudsstrukturen og mindre forutsigbarhet for skolenes økonomi.
  • Dersom elevene mister retten til å gå på sin nærskole, er vi bekymret for at flere vil falle fra i utdanningen.

Vi er ikke alene om kritikken. Da den åpne høringen ble holdt i Stortinget i februar i fjor var ti av ti inviterte høringsinstanser imot regjeringas forslag. Inntaksordninger i videregående vil dessuten kunne bli et hett tema i valgkampen, og resultatet av stortingsvalget i oktober kan snu alt på hodet igjen.

Forslaget fra rådmannen som nå legges frem for fylkestinget inneholder ingen mål om en videreføring av nærskoleprinsippet, men tvert imot en målsetting om at tilbudsstrukturen skal «legge til rette for et regionalt inntak». Flertallspartiene på fylkestinget, Ap, Sv, Sp og KrF, understreker i sin politiske plattform fra 2019 at de vil «… videreføre nærskoleprinsippet og kjempe imot regjeringens overstyring av skolene i Trøndelag». Partiene må nå vise politisk ansvar og sikre at prinsippet kommer inn som en av de overordnede målsettingene for fremtidig tilbudsplanlegging.

Utdanningsforbundet utfordrer derfor Ap, Sv, Sp og KrF til å stå opp mot regjeringas overstyring, og for trønderske elevers rett til å gå på sin nærskole. Godt fylkesting!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå