Kjerkol svarer Holm Lønseth: Regjeringens «fritt behandlingsvalg» er et storstilt privatiseringsprosjekt

Din helse og dine behov skal avgjøre hvilken hjelp du får - ikke størrelsen på lommeboka di eller evnene dine til å kreve hjelp, svarer Aps Kjerkol på innlegg fra Holm Lønseth (H).  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

I Adressa 17. juni er Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth ute og demonstrerer nok en gang at Høyre-regjeringen er opptatte av å privatisere for privatiseringens skyld. Hun velger helt å se bort ifra at en todeling av helsetjenesten er en reell bekymring i befolkningen og at åtte av ti nordmenn er negative til nettopp dette.

I Adressa 14. juni slår Ingvild Kjerkol det fast: Hun og Arbeiderpartiet ønsker å fjerne pasientrettigheten fritt behandlingsvalg.

En felles helse- og omsorgstjeneste som gir helsehjelp etter faglige prioriteringer, er en av bærebjelkene i den norske velferdsstaten. Det var samfunnets felles offentlige helsetjeneste som stilte opp for oss i forbindelse med koronakrisen. Og vi vet at land med offentlige helsetjenester som alle har tilgang til, står mye bedre rustet til å håndtere pandemier ved å kunne tilby behandling til alle, hindre videre smittespredning og samordne seg uten byråkratiske mellomledd og bestillinger.

Høyre-regjeringens såkalte «fritt behandlingsvalg» er i realiteten et storstilt privatiseringsprosjekt. De tar ressurser som burde brukes på tiltak som reduserer ventetid og bidrar til behandling av flere pasienter og gir det til private aktører. Ordningen burde egentlig hatt navnet: «Fri etableringsrett for private med sugerør ned i kassa til lokalsykehuset ditt». Arbeiderpartiet er imot denne finansieringsordningen, fordi vi ønsker å sikre at Norge fortsetter å ha en av verdens beste helsetjenester, der det er faglige vurderinger som betyr noe.

LES OGSÅ: Ingvild Kjerkol: – Klart jeg har lyst på helseminister-jobben

Holm Lønseth hevder at det bare er regjeringens utgave av «fritt behandlingsvalg» som gir pasientene valgfrihet, til tross for at norske pasienter i 20 år har hatt rett til å velge behandling hos både offentlige, ideelle og private aktører – takket være Stoltenberg I-regjeringens ordning «fritt sykehusvalg».

I et lite land som Norge er kompetente fagfolk blant landets viktigste ressurser. Dersom private aktører får bygge seg opp, slik Høyre ønsker, kan vi risikere at kun de rikeste pasientene får behandling av de flinkeste fagfolkene, i sine egne, private helsetjenester. I media har man sett flere eksempler på̊ pasienter som har betalt av egen lomme for dyre, private tilbud, selv om de kunne ha fått rask behandling gjennom ulike offentlige ordninger. Det er en dårlig løsning for pasientene, sånn ønsker ikke Arbeiderpartiet å ha det.

LES OGSÅ: Kampen om trønderbenken: Hvem fortjener din stemme?

Vi vet at det finnes private helseaktører som har avtaler med helseforetakene, som holder av plasser og tilbyr henviste pasienter raskere behandling mot betaling. Det vanligste eksempelet er MR og røntgen. En pasient som betaler vanlig egenandel, får noen ukers ventetid. Mens en pasient som er villig til å betale ekstra får tilbud om få̊ dagers ventetid, på̊ grunn av ledig kapasitet. Dette er de reelle konsekvensene av Høyres privatisering. Vi får en todelt helsetjeneste hvor folk tror tryggheten finnes i en privat helseforsikring og ikke i vår felles helsetjeneste. Det strider med våre grunnverdier og målet om å tilby like gode helsetjenester til alle, uavhengig av økonomi og geografi.

Arbeiderpartiet lytter til vanlige folk. Vi vil sørge for at Norge fortsetter å ha en sterk offentlig helsetjeneste for alle, der pengene går til å sikre bedre helsetjenester, ikke til å finansiere private aktører ved siden av det offentlige. Din helse og dine behov skal avgjøre hvilken hjelp du får – ikke størrelsen på lommeboka di eller evnene dine til å kreve hjelp!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå