Slipp inn reiselivets sesongansatte

På Stokkøya Strandhotell har vi i flere år samarbeidet med utenlandske ansatte som kommer tilbake til oss år etter år, skriver Torild Langklopp, daglig leder ved Stokkøya Strandhotell og sjefen i NHO Reiseliv. De ber nå om at sesongarbeiderne slippes inn raskt.  Foto: Emilie Sofie Olsen

Saken oppdateres.

Regjeringen må gi reiselivet tilgang på sesongansatte gjennom trygge og mer fleksible løsninger. En kriserammet næring risikerer nå å miste store deler av den viktige sommersesongen.

LES OGSÅ: Erna, jeg har et spørsmål, Hvem skal jobbe for oss?

En fersk undersøkelse fra NHO Reiseliv viser at fire av ti reiselivsbedrifter mangler nødvendig arbeidskraft fra utlandet. I Trøndelag er tallet litt lavere, men fortsatt høyt med 35 prosent av bedriftene. Nasjonalt mangler halvparten av landets hoteller nødvendig personell til å ta imot turistene i sommer. Samtidig øker bestillingsnivået i reiselivet for første gang på lenge, og kriserammede bedrifter har nå en anledning til å starte gjenreisningen etter pandemien. I stedet risikerer mange å miste helt nødvendig omsetning, og kan i tillegg tape viktige ansatte til andre land og dermed også viktige kompetanse i bedriften.

Mange reiselivsbedrifter henter inn ekstra ansatte fra utlandet for å dekke spesialkompetanse eller for å sikre at nok folk er på jobb i høysesongen. Det er omsetningen i høysesongen mange lever av resten av året, og sesongarbeiderne sikrer dermed helårsarbeidsplasser for dem som bor og jobber i lokalsamfunnet, slik at bedriftene kan ha folk på jobb også i de stille månedene.

LES OGSÅ: Folk med grønt-erfaring kan få innreise til Norge

På Stokkøya Strandhotell har vi i flere år samarbeidet med utenlandske ansatte som kommer tilbake til oss år etter år. I vintersesongen jobber de gjerne på en alpinbedrift i Sverige, noe både ansatte og bedriftene tjener på. De kjenner godt til Stokkøya og oppgavene som skal løses – og vi kjenner dem og vet at de gjør en veldig viktig jobb for oss. Å plutselig skulle begynne å rekruttere ansatte fra et såkalt «grønt land» som Polen over natten, er utfordrende. Vi kjenner ingen i Polen. Dessuten vil det ta lang tid å finne nye ansatte i disse landene, og det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike nyansettelser. I tillegg kan landene fort skifte fra grønt til gult og rødt, og da er vi like langt.

LES OGSÅ: En gjeng litauere satt i karantene i ei hytte, og bygda er helt avhengig av dem

Det er vanskelig å forstå hvorfor reiselivsbedriftene ikke kan få inn helt nødvendig personell som kan testes og sitte i karantene. De ansatte blir boende fast på stedet der de jobber hele sommeren, og representerer en langt mindre smitterisiko enn mange andre som ferierer og reiser rundt. Det er uforståelig når risikoen er så lav, at regjeringen ikke kan være fleksibel overfor en næring som har lidd så mye under koronarestriksjonene det siste året.

Skaden av å ikke la bedriftene hente inn ansatte, kan imidlertid bli mer langvarig enn for bare årets sesong. Det blåser nå en gjenåpningsvind over Europa, og reiselivsbedrifter i flere land står og venter på å få tak i folk. Det betyr at det er stor etterspørsel etter ansatte i servicesektoren på hele kontinentet. Mange har holdt kontakt med faste sommermedarbeidere som har sittet og ventet på å få komme til Norge. De får nå tilbud fra en rekke europeiske land om jobb, og da er vi bekymret for at mange kan miste hele staben om de må vente nye uker på å få komme til Norge. Forsvinner disse ansatte i år, kommer de kanskje ikke igjen neste år, og da vil kompetansetapet føre til enda større utfordringer for reiselivet i en viktig gjenoppbyggingstid.

LES OGSÅ: Ungdommen rømmer fra jordbæråkeren

Norge vil koble seg på EUs koronapass-løsning allerede 24. juni. Fra da vil det komme mange turister, og bedriftene vil få tilgang på noen fullvaksinerte ansatte fra EØS. Men mange kommer ikke til å ha servitører, kokker eller renholdspersonale som gjør at de kan ta imot turistene. De er i en situasjon der de venter på ansatte som ville reist inn fra land med langt mindre smitte enn Norge. Først fra og med 5. juli opphever Norge reiserådet for EØS, Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge. Det er krise at mange nå må vente helt til juli før de får inn sine ansatte, og Norge bør vurdere å gjøre dette mye tidligere. Bestillingene gjøres nå, og her vil noen få uker utgjøre stor forskjell for bookinger til sommersesongen.

I mellomtiden kan imidlertid myndighetene ta andre grep. NHO Reiseliv mener at Sjøfartsdirektoratets løsning for innreise i større grad må åpne opp for innreise av personell som er helt nødvendige for driften, uten at de nødvendigvis er «spesialister». Det viktigste er at det er en arbeidsavtale og at testing og karantenekrav oppfylles. Regjeringen må ta raske grep på dette feltet. Om noen uker kan det være for sent å redde den viktigste sommersesongen til reiselivet på lang, lang tid. Det kan resultere i et kompetansetap som vil føles i bransjen også fremover i flere år.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå