Vi trenger et nytt Ocean Space Centre på Tyholt

Å starte en ny lokaliseringsdebatt, betyr å sende hele prosjektet ut i nye, årelange utredninger. Det er å sette strek over mange års arbeid for å få på plass den nødvendige fornyelsen av dagens anlegg, skriver Mari Holm Lønseth (H)-  Foto: Leikny Havik Skjærseth

Saken oppdateres.

De siste ukene har debatten gått på om det egentlig trengs et nytt havlaboratorium i Trondheim. Svaret er et rungende ja. Det er nødvendig for å skape nye, grønne, lønnsomme jobber i årene fremover. I 1939 ble skipsmodelltanken først åpnet. Siden den gang har skipsmodelltanken tjent Norge godt: Norge har en stolt historie som havnasjon. Og vi har en stor fremtid som havnasjon. Vi har levd av havet, og det er også havet vi skal leve av i mange år fremover.

LES OGSÅ: Norge trenger et sjøgangsbasseng

Kunnskapsmiljøene innen marinteknikk på NTNU og Sintef er blant verdens fremste, og har bidratt til at Norge har oppnådd mye: Plattformen Troll ble testet i laboratoriene på Tyholt. Testing av havbruksanlegg til havs, for eksempel SalMars Ocean Farm 1. Testing og utvikling av flytende havvind. Mer effektiv skipsfart. For å nevne noe. Sammen representerer disse eksemplene tusenvis av arbeidsplasser.

Det er først og fremst dyktige fagfolk og kloke hoder som gjør våre fagmiljø verdensledende. Men de vil ikke lykkes uten god forskningsinfrastruktur. Dagens laboratorier og infrastruktur slår bokstavelig talt sprekker. Det trengs nye måter å jobbe på og nye laboratorier om de marintekniske miljøene i Trondheim og i Norge faktisk skal kunne beholde sin posisjon som verdensledende.

LES OGSÅ: Tidligere Marintek-topper: Blir Ocean Space Centre den neste «månelandingen»?

Senteret trengs for å legge til rette for at Norges og Trøndelags kunnskapsmiljø blir fremst på å utvikle nye, grønne jobber og løse klimautfordringene. For eksempel trengs omstilling av skipsfarten, som står for store utslipp. Verden etterspør stadig mer fornybar energi. Her kan havvind, flytende solceller utvikles videre. Mye av våre klimagassutslipp kan også tas opp av havet, gjennom dyrking av tang og tare. Verden etterspør utvinning av mineraler – og med våre høye standarder knyttet til bærekraft, kan mineraler i havet utvinnes bærekraftig om vi har de beste forutsetningene for forskning. Nok mat til en voksende befolkning kan produseres i havet. Potensialet for nye jobber og ny teknologi er stort.

LES OGSÅ DETTE DEBATTINNLEGGET: Derfor trenger vi Ocean Space Centre

Sintef opererer i et globalt marked som krever bedre forskningsinfrastruktur enn vi har i dag. I det globale markedet konkurreres det med land som Singapore og Kina. I konkurransen mot disse landene kan nok mye gjennomføres ved hjelp av digitale verktøy. Men å tro at det ikke samtidig trengs nye, moderne laboratorier er naivt. Dessuten er Ocean Space Centre mye mer enn en slepetank. Det er laboratorier rettet mot små og mellomstore bedrifter. Det er havlaboratorier langs kysten. Det er et fagmiljø som skal utdanne ingeniører og forskere, utvikle ny kunnskap og gi grunnlag for nye arbeidsplasser. Ocean Space Centre er vår viktigste satsing for å utvikle havnasjonen Norge.

Mye av debatten handler om dette senteret egentlig trenger å være på Tyholt. Historisk ble det lagt der for å kunne fundamenteres på fast fjell. Realiteten er at fagmiljøene er der. Og realiteten er at Ocean Space Centre ikke bare er et bygg på Tyholt. I konseptet ligger utvikling av havlaboratorierer: Ett i Trondheimsfjorden, ett utenfor Hitra og Frøya og ett utenfor Ålesund.

Selvsagt er det utfordringer som Trondheim kommune som reguleringsmyndighet må ta tak i. Og det er forståelig at et så stort bygg og en så omfattende anleggsperiode skaper reaksjoner. Derfor må det også gjøres nødvendige tilpasninger. Men å starte en ny lokaliseringsdebatt, betyr å sende hele prosjektet ut i nye, årelange utredninger. Det er å sette strek over mange års arbeid for å få på plass den nødvendige fornyelsen av dagens anlegg. Det er det siste vi trenger – når laboratoriene (bokstavelig talt) lekker og går opp i sømmene. Det trengs et nytt Ocean Space Centre, ikke om 20 år, men nå.

Dagens forskningsinfrastruktur i Norge vil tape i den internasjonale konkurransen. Det vi trenger er å befeste Norges posisjon som ledende havnasjon, det krever at vi satser. Andre land er mer enn klar til å overta en slik rolle når det gjelder utvikling av fremtidens havteknologier. Trondheim må ikke la muligheten glippe ved å sette Ocean Space Centre i spill.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå