Barn- og unges oppvekstsvilkår på Tyholt

Jeg er en bestemor som er meget bekymret for mine barnebarns oppvekstvilkår på Tyholt hvis det blir en utbygging av Ocean Space Senter., skriver Ellen Edvardsen.  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Kjære politikere i Trondheim bystyre, bygningsråd, oppvekstkomité, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og ungdommens bystyre Trondheim. Jeg er en bestemor som er meget bekymret for mine barnebarns oppvekstvilkår på Tyholt hvis det blir en utbygging av Ocean Space Senter. Utbyggingen skal ta opptil sju år. De vil stå opp, gå til skole/barnehage, være på skole/barnehage, komme hjem og være hjemme mens de kontinuerlig blir utsatt for støy og dårlig luftkvalitet. Hvis de er heldige, får de noen støyfrie timer på ettermiddag og kveld, men luftkvaliteten vil ikke rekke og bedres på denne tiden. Barn og unge med ulike helseplager vil være ekstra utsatt.

LES OGSÅ: Vi trenger et nytt Ocean Space Centre

De populære friområdene, Spruten og Tyholtskogen, vil bli mer eller mindre utilgjengelige i hele byggeperioden. Dette er flotte boltresteder for bydelens barn og unge. Dette er ikke det verste. En slik storstilt utbygging vil medføre mye trafikk og skape mange farlige situasjoner for barn og unge på vei til og fra skole, trening og besøk hos venner. Store anleggsmaskiner og trailere mot små mennesker. Nei; jeg er ikke bare bekymret, jeg er livredd!

LES OGSÅ: De sier det er for seint å snu. Stemmer det?

Å utsette barn og unge for en slik forringelse av deres livskvalitet i fem til sju år må vel være i strid med FNs Barnekonvensjons paragraf 3? Kjære politikere! Dere sier ofte at dere prioriterer barn og unge og tar hensyn til deres behov. Vær så inderlig snill: Pass på barnebarna mine og alle andre barn og unge på Tyholt. Vi har ikke ett ungt liv å miste!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå