På lag med lærere, elever og foreldre

Vi er genuint opptatt av skolen. Vi har tillit til lærere, foreldre og dem skolen er til for, elevene, svarer Venstre-topper på innlegg fra Yvonne Albrigtsen.  Foto: Adresseavisen /privat

Saken oppdateres.

Yvonne Albrigtsen ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU angriper Venstres skolepolitikk i et innlegg i Adressa. Hun ville nok stått seg på å skille bedre mellom politikk og fag, men vi vil kommentere hennes påstander.

Det er riktig at regjeringen nå valgte å be kommunene om å prioritere lærere i vaksinekøen. Bakgrunnen for dette er smittesituasjonen og noen ukers forsinkelse i vaksineleveransene. Vårt mål er at skolene og barnehagene skal være «grønne» ved skolestart. Dette har svært stor betydning, ikke bare for elever og lærere, men også for samfunnet som helhet.

Se debatten om fritt skolevalg her: – Det er helt vilt!

Mange mener at ansatte i skoler, SFO og barnehage burde vært vaksinert før, men regjeringen har fulgt råd fra helsemyndighetene og prioritert risikogruppene og helsepersonell. Avgjørelsen om prioritering av lærere overlates til kommunene fordi framdriften i vaksineringen er ulik. Formannskapet i Trondheim valgte å omprioritere slik at lærere vaksineres tidligere.

LES OGSÅ: Wolden om lærervaksine

Vi mener lærerlønna bør opp. Det bør ikke minst være en følge av at kravene til å bli lærer har økt, utfordringene ved å være lærer er større og oppgavene flere. Det er kommunenes interesseorganisasjon (KS) som forhandler med lærerne. KS er ingen upolitisk organisasjon. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har kontrollert KS i årevis. Vi mener at de burde gitt lærerne et bedre tilbud. Albrigtsen skriver at det «var visst faren for liv og helse» som førte til lønnsnemnd, og insinuerer at dette er en søkt begrunnelse, men det stemmer. Vi skulle gjerne vært lønnsnemnda foruten, og vi skulle gjerne sett et bedre oppgjør for lærerne.

LES OGSÅ: En segregering av norske ungdommer og rasering av bygdene i Trøndelag

Albrigtsen harselerer og skriver at fullføringsreformen handler om at regjeringen skal «huke av for en reform.» Vi er glade for at den største reformen i videregående opplæring på snart tretti år griper tak i problemet med at for mange ikke fullfører videregående. Slik blir veien til utenforskap kort, med den prisen det har for både enkeltmennesker og samfunnet.

Fullføringsreformen bygger på bredt kunnskapsgrunnlag, og det var bred enighet i Stortinget om at blant annet frafallsproblematikk må det gjøres noe med. Dessverre har mange, også Albrigtsen, viderebrakt feilinformasjon om innholdet i reformen som at fellesfag skal bort. Reformen er for viktig for slike feilspor. Stortinget, inkludert Venstre, vil beholde fellesfagene.

Dannelse, fellesskap, og like muligheter for alle ligger i Venstres ryggmarg. Sammen med resten av regjeringen er vi mektig stolte over å ha levert en reform som gir rett til opplæring til eleven har nådd studie- eller yrkeskompetanse, rett til fagbrev nummer to, bedre samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunene og bedre tilrettelegging for voksne i vgo., for å nevne noe. Vi har møtt optimisme og begeistring hos folk i sektoren etter at reformen ble lagt fram.

Inntaksmodellen til vgs. er forskjellig fra fylke til fylke. Regjeringen går inn for at fylkene skal ha inntil seks inntaksområder. Vi mener at dette gjør det mulig å bevare både en desentralisert skolestruktur og gi elevene større mulighet til å velge skole. Vi mener at det er feil at politiske årsaker i fylkene avgjør hvilken skole elevene går på. Det er viktig å beholde en desentralisert skolestruktur. Derfor har regjeringen lagt fram en balansert modell. Regjeringens forslag er så lik modellen som flere fylker allerede praktisere at protesten mest er storm i et politisk vannglass. Noen mener at dette er ideologisk motivert fra regjeringen. Pussig at en tvang til å måtte gå på nærmeste skole, ikke er ideologisk motivert.

Det er synd at Yvonne Albrigtsen reduserer diskusjon om skolen til rene påstander. Vi som signerer denne artikkelen har, sammen med kunnskapsminister Guri Melby, bakgrunn fra skolen. Vi er genuint opptatt av skolen. Vi har tillit til lærere, foreldre og dem skolen er til for, elevene. Og vi vil ha dialog med alle som brenner for skolen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå